Opleidingsplan 'EIK'

In 2017 is opleidingsplan klinische geriatrie 'EIK' vastgesteld. Dit opleidingsplan borduurt voort op het eerdere opleidingsplan uit 2008 en neemt de nieuwe eisen die gesteld worden aan een medisch specialist en in het bijzonder aan de klinisch geriater mee. Nog meer dan voorheen zal van de klinisch geriater worden verwacht dat de patiënt centraal staat in het zorgproces en de besluitvorming. In dit opleidingsplan heeft de patiënt daarom ook een zeer centrale rol gekregen. Daarnaast is er meer aandacht voor de overige vaardigheden zoals management, organisatie, kwaliteit en adaptief vermogen. Het opleidingsplan is daarmee aangepast aan de veranderde eisen vanuit het vakgebied en vanuit de maatschappij. De opleiding heeft een boomstructuur, met het Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) als stevige stam. De boom symboliseert ook dat de klinisch geriater stevig verankerd is in haar omgeving. Elke boom heeft een aantal herkenbare kenmerken en elke toekomstige klinisch geriater zal dan ook dezelfde eindtermen beheersen. Maar daarbinnen kunnen variaties zijn, de profileringen. Niet elke EIK is gelijk, net zomin als aios klinische geriatrie en hun opleidingspaden dat zijn. 

Opleidingsplan
Klik hier voor het opleidingsplan EIK

Handreikig veilig opleidingsklimaat binnen opleiding klinische geriatrie
In EIK wordt verwezen naar het document 'Handreiking veilig opleidingsklimaat binnen de opleiding geriatrie', klik hier voor het betreffende document.

Handreiking beoordeling bekwaamheidsniveaus aios klinische geriatrie
Om de bekwaamheid van aios geriatrie meer vergelijkbaar te beoordelen hebben de Clustervertegenwoordigers en een vertegenwoordigers van de aiossen in november 2021 afspraken geformuleerd. Deze worden in november 2022 geëvalueerd. Klik hier voor het betreffende document.

Echografie
Vanaf 1/1/2022 vormt echografie voor aios geriatrie een verplicht opleidingsonderdeel tijdens de vooropleiding interne geneeskunde.