Literatuur

Naslagwerk literatuur opleiding klinische geriatrie 

Het naslagwerk literatuur opleiding geriatrie bevat aanbevolen literatuur en andere informatiebronnen. 

De opleidingsinstellingen zorgen ervoor dat deze (online) beschikbaar zijn voor de aios, al dan niet via het cluster.