Literatuur

De boekenlijst bestaat uit 5 onderdelen:
(het naslagwerk literatuur is in revisie - verwachte release 04-2021)

 1. Kernboeken voor alle AIOS en opleidingsklinieken. Voor AIOS en opleidingsklinieken is 1 algemeen en 1 ouderenpsychiatrie kernboek verplicht beschikbaar. Opleidingsklinieken moeten daarnaast uit onderdeel 2 minstens 2 boeken in een voor AIOS toegankelijke bibliotheek hebben staan.
 2. Overige aanbevolen boeken
 3. Richtlijnen
 4. Aanbevolen en verplichte  tijdschriften
 5. Aanbevolen digitale kennisbronnen

De informatie moet voor de AIOS 24 uur per dag beschikbaar zijn, de opleidingsinstelling mag zelf bepalen in welke vorm. Tijdschriften hoeven niet 24 uur per dag beschikbaar te zijn, maar wel op werkdagen.

1. Kernboeken geriatrie

Algemeen:

 • Brocklehurst's Textbook of geriatrics and gerontology. 7th ed. 2010
 • Pathy's Principles and Practice of Geriatric Medicine. Sinclair, Morley,  Vellas (eds)  5 th ed 2012
 • Hazzard’s Principles of Geriatric Medicine and Gerontology;
 • Halter, Ouslander, Tinetti, Studenski et al. – 6th Revised edition 2009

Ouderenpsychiatrie:

 • Handboek ouderenpsychiatrie. Mast, Heeren, Kat en Stek – De Tijdstroom, 3e editie april 2010
 • Oxford Textbook of Old Age Psychiatry . Dening, Thomas,  Oxford University Press D; 2nd ed. 2013

2. Overige aanbevolen boeken

Geriatrie:

 • Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie; Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek.  Met dvd-rom; Olde Rikkert M.G.M.  red.  2e druk de Tijdstroom 2012
 • Essentials of Clinical Geriatrics; Kane,  McGraw-Hill Education  7th edition 2013
 • Oxford Handbook of geriatric medicine. Bowker, Price and Smith. 2nd ed. 2012
 • Geriatric Review Syllabus. 7th ed 2013. Te bestellen via: http://www.americangeriatrics.org/
 • Geriatrics At Your Fingertips 16th edition 2014 From the American Geriatrics Society.

(Het Geriatrieformularium, 3e editie, editors PAF Jansen, RJ van de Laan en JMGA Schols, uitgever Bohn Stafleu van Loghum, 2012 ).

Psychiatrie/neuropsychologie:

 • Lishman's Organic Psychiatry. A Textbook of Neuropsychiatry, 4th edition 2012
 • Neuropsychological Assessment. Lezak, Howieson, Loring.  5th rev. edition 2012
 • Piercy, K.W. (2010). Working with aging families – therapeutic solutions for caregivers, spouses and adult children. Norton, New York,                                                                                                         

Neurologie

 • Clinical neurology of the older adult. Sirven & Malamut. Lippincot, Williams & Wilkins. 2nd ed 2008
 • Adams and Victor's Principles of Neurology.  Ropper, Brown. 10th ed  Europe; 2009
 • Parkinsonism and related disorders. Wolters, van Laar, Berendse. VU uitgeverij. 1e druk feb 2008
 • Parkinson's Disease, non-motor and non-dopaminergic feature. 1e druk 2011, Edited by C. Wareen Olanow, Fabrizio Stocchi, Anthony E. Lang, uitgeverij Wiley-Blackwell, ISBN 9781405191852

Overig

 • Medical Ethics and the elderly.  Rai. Practical guide. Harwood 3rd rev ed 2009  
 • Molemans Praktische Psychofarmacologie, Dr P. Naarding en Dr E. Beers. Volledig herziene druk 2015
 • Handboek Kanker bij ouderen. Wymenge, Coebergh, Maas, Schouten. Uitgeverij de tijdstroom. 1e druk 2011
 • Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur. Houweling, S.T. e.a. 2e druk 2008
 • Klinisch opleiden en onderwijs in de praktijk. Prof. Dr. Paul Brandt et al. 1e druk juli 2010
 • Evidence Based Medicine, SE Straus ea, 3th ed. 2010
 • Grondslagen der epidemiologie. Vandenbroucke JP, Hofman A red. 6e druk Elsevier gezondheidszorg 2009.
 • Inleiding in Evidence based medicine. Offringa. 3e druk 2008

3. Richtlijnen

Klik hier voor de richtlijnen van de NVKG.

4. Aanbevolen tijdschriften

Door de COW, werkgroep literatuur, wordt er de voorkeur aan gegeven dat alle AIOS beschikking hebben over een (digitale) universitaire bibliotheek. Veel tijdschriften zijn dan on-line beschikbaar.

De aanbevolen tijdschriften zijn gedefinieerd als het bovenste kwartiel wat betreft impact factor in de sectie Gerontology & Geriatrics ( 2011 JCR Science ed.). Hierbij de meer klinisch georiënteerde tijdschriften genomen.

Voor opleidingen klinische geriatrie zijn minstens twee tijdschriften verplicht. Voor opleidingen psychiatrie minstens 1 algemeen en 1 psychiatrisch tijdschrift.

Title Impact factor IN r.
Ageing Research Reviews 9.0 1568-1637
Age 6.3 0161-9152
Journal of the American Medical Directors Association 4.4 1525-8610
The Journals of gerontology. Series A Biological and medical sciences 3.9 1079-5006
Journal of the American Geriatric Society 3.9 0002-8614
American Journal of Geriatric Psychiatry 3.5 1064-7481
Age Ageing 2.7 0002-0729
Drugs Aging 2.6 1170-229X
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2.4 1420-8008
International Psychogeriatrics 2.4 1041-6102
Journal of geriatric psychiatry and neurology 2.1 0891-9887
International Journal of Geriatric Psychiatry 2.0 0885-6230

5. Aanbevolen digitale kennisbronnen

Vooral voor docenten: