Keuzestages/relevante scholing

Klik hier voor een overzicht van landelijk en regionaal beschikbare cursussen. Opleider en AIOS overleggen vroegtijdig in de opleiding welke stage/cursus interessant kan zijn in het kader van individualisering/profilering en of deze stage/cursus vergoed wordt.

Buitenlandstage
Er is een mogelijkheid (uiteraard na overleg met de opleider) tot het volgen van een stage in het buitenland mits deze voldoet aan een aantal eisen.

De aios vult daarvoor bijgevoegd format in en dient deze met vereiste bijlagen in bij de RGS.
De RGS vraagt vervolgens advies aan de PVC klinische geriatrie. Zo nodig kan de PVC klinische geriatrie aanvullende informatie opvragen via de RGS bij de aios.

Als de PVC akkoord is, informeert zij de RGS. De RGS geeft vervolgens akkoord aan de aios.

Verdiepings- /keuzestage in niet-opleidingsinstelling
Er zijn mogelijkheden dat opleidingsinstellingen aios een verdiepings-/keuzestage laten volgen in een niet-opleidingsinstelling. Hiervoor is (in afstemming met de RGS) een notitie opgesteld met een werkwijze.