Wetenschap in de opleiding

Participatie van AIOS klinische geriatrie in richtlijnen
Binnen de opleiding tot klinisch geriater dient een AIOS te voldoen aan EPA’s (entrustable professional activities) zoals geformuleerd in het opleidingsplan EIK 2017 waarin niet-patiënt gebonden taken meer nadrukkelijk aan de orde komen. Eén van deze niet patiënt gebonden EPA’s is de EPA onderwijs en wetenschap. Een van de mogelijkheiden om te voldoen aan de competentie wetenschap is het participeren van AIOS in een richtlijn. Klik hier voor meer informatie over het participeren in een richtlijn door AIOS. Aanvullende informatie over het proces vind je hier.

Implementatieplan participatie AIOS aan NVKG-richtlijnen
Wetenschapsagenda en het onderzoeksnetwerk