Wetenschap in de opleiding

Binnen de opleiding tot klinisch geriater dient een AIOS te voldoen aan EPA’s (entrustable professional activities) zoals geformuleerd in het opleidingsplan 'EIK' , waarin niet-patiënt gebonden taken meer nadrukkelijk aan de orde komen. Eén van deze niet patiënt gebonden EPA’s is de EPA onderwijs en wetenschap waarin het opstellen van een wetenschapsproduct een verplicht onderdeel is. Hieronder zijn twee mogelijkheden toegelicht.

Bij vragen over een wetenschapsproduct (of onderzoek doen in het algemeen), neem dan contact op met de NVKG via info@nvkg.nl of overleg met je opleider.

Participatie van AIOS klinische geriatrie in richtlijnen
Een mogelijkheid voor een AIOS om te voldoen aan de competentie wetenschap is het participeren in een richtlijn. De AIOS participeert in een richtlijnwerkgroep, volgt een cursus richtlijnontwikkeling en krijgt één tot twee uitgangsvragen toebedeeld. Hierna zal de AIOS een literatuursearch verrichten in samenspraak met een methodoloog. Uiteindelijk zal de AIOS in samenspraak met de begeleidend geriater een aanbeveling formuleren, welke geïmplementeerd zal worden in de richtlijn.

Deze aanbeveling kan dienen als wetenschappelijk product en kan derhalve in plaats van of naast een onderzoek voor de opleiding tot klinisch geriater geschieden. 

Klik hier voor meer informatie over het participeren in een richtlijn door AIOS. 

Aanvullende informatie over het proces vind je hier - Implementatieplan participatie AIOS aan NVKG-richtlijnen