Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur

Elke AIOS is anders en effectief opleiden is maatwerk. Het streven is om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele AIOS. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur (Kaderbesluiten Centraal College Medische Specialismen (CCMS), College voor Verstandelijk Gehandicapten (CHVG) en College voor Sociale Geneeskunde (CSG)) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hier mee ingestemd.

Informatie KNMG-CGS m.b.t. verkorting:
Regelgeving
Individualisering opleidingsduur

Informatie Medische Vervolgopleiding, intitiatief Federatie Medisch Specialisten:
www.medischevervolgopleidingen.nl