Vergoedingen

Alle verplichte opleidingskosten worden door de opleidingsinstelling waar de aios werkzaam is vergoed.