Portfolio

Werkwijze portfolio

Inloggegevens
Alle AIOS  (ook de AIOS in de vooropleiding interne) dienen hun portfolio te activeren (verplicht).
Door het activeren van het portfolio geriatrie wordt automatisch het portfolio van de interne geneeskunde (in verband met de vooropleiding) geactiveerd. Andersom is dit niet het geval; activeer dus het portfolio van de geriatrie.

Het dossier is te activeren via www.knmg.nl/artsdossier en dan kiezen voor Activeer GAIA account. 
In onderstaand filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe het activeren in zijn werk gaat:

http://www.pe-online.org/demo/aiosNIV/aiosactiverenV01.html

Let op: je kunt pas activeren vanaf de eerste dag van je opleiding.

Ben je ANIOS en wil je formulieren gebruiken om het verwerven van kennis en vaardigheden vast te leggen, klik hier.

Mijn gegevens
Hier staan alle belangrijke en verplichte personalia en documenten die als start dienen voor het portfolio. Enkele daarvan zijn verplicht gesteld door het kaderbesluit zoals een overdracht tussen klinieken. Waar een vaste template beschikbaar is wordt deze gegeven.

Voordat je kunt beginnen met het gebruiken van het portfolio is het belangrijk om in tabblad “mijn gegevens” alle velden met een asterix (*) in te vullen, upload desnoods een wit document indien je bepaalde zaken nog niet beschikbaar hebt. Hierna kun je het e-portfolio gebruiken.

Mijn dossier
Portal naar alle andere onderdelen van het portfolio. De eindtermen (competenties, bekwaamheden, thema’s) staan centraal. Via deze portal kan u voortgangsgesprekken voorbereiden. Daarnaast is er ruimte voor de overige verplichte onderdelen zoals het wetenschappelijke product en de LOAG dagen. Onder overige activiteiten kunnen alle andere documenten worden geüpload die ervaring/bekwaamheden/functioneren of kennis aantonen.

Zorg ervoor dat je zelf de opleidingsjaren invult / aanpast (deze staan op default), pas deze ook aan in geval van onderzoek / zwangerschap / deeltijd. Als deze onjuist zijn ingevuld is het mogelijk dat je niet alle informatie inziet die wel in je portfolio staan.
Voor de duidelijkheid: met opleidingsjaar 1/2/3 geriatrie wordt bedoeld de opleidingsjaren geriatrie zonder rekening te houden met de jaren interne. Een opleidingsjaar is alleen gelijk aan 12 kalendermaanden als er fulltime wordt gewerkt, anders kan een opleidingsjaar bijvoorbeeld 14 maanden duren.

Toets- en beoordelingsinstrumenten
Om bijvoorbeeld een Klinische Praktijk Beoordeling (KPB) aan te vragen open je deze in het hoofdscherm via  “snel toevoegen” of via “Mijn dossier” > “toets en beoordelingsinstrumenten”.  Ook hier geldt dat velden met een asterix verplicht ingevuld moeten worden. Per KPB is het de bedoeling dat je 1 tot maximaal 3 kernleerdoelen en kritische problemen selecteert. Daarna kan de KPB ingevuld worden. Je kan dat het beste samen doen met je opleider achter het computerscherm of op je tablet. Als AIOS kun je ook invullen wat er besproken is en het voor akkoord aan de opleider voorleggen, deze krijgt een notificatie ter aanvulling en goedkeuring. Als je daarna klikt op versturen krijgt de gewenste supervisor een mail. Indien deze de KPB ook goedkeurt dan verschijnt hij in je portfolio en krijg je hier een notificatie over. Als je op schema loopt met je KPBs dan zul je zien dat het lampje bij “toets- en beoordelingsinstrumenten” groen kleurt.

In het nieuwe e-portfolio zit een 360 graden beoordeling. Het is de keus van de opleidingskliniek of zij deze gebruiken of de eigen papieren versie (deze kan later geupload worden). Indien gebruik wordt gemaakt de e-versie dan zal deze verwerkt worden in het stoplichtensysteem en uiteindelijk ook in de grafische weergave van het presteren via de CanMeds.

LOAG/onderwijs
De gevolgde LOAG-dagen worden door de NVKG in het eportfolio ingevoerd. Presentie van overige activiteiten / nascholingen die zijn geaccrediteerd, worden door de betreffende nascholingsorganisatie ingevoerd.

Begeleiders/supervisoren
Onder dit tabblad kun je zelf supervisoren toevoegen en bepalen tot wanneer zij geautoriseerd zijn om toets- en beoordelingsinstrumenten goed te keuren of af te wijzen. Zorg dus indien je een KPB wil hebben van supervisor X dat je X eerst hebt toegevoegd onder begeleiders/supervisoren. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat je opleider de gehele opleidingsgroep aan zijn deel van het portfolio heeft toegevoegd, anders is bovenstaande niet mogelijk.

Wat te doen met het papieren portfolio?
Het papieren portfolio kan uiteraard bewaard blijven. Om het optimale uit het portfolio te halen is het fijn als het portfolio kan monitoren hoe het er voor staat. Mocht u dit nuttig vinden kunt u oude KPBs laten meetellen in de overzichten kunt u eenvoudig een aantal KPB’s overzetten naar digitaal. U opent een digitale KPB, zet in de omschrijving “overzetting papieren portfolio” met evt nog extra toelichting, selecteert de behaalde kernleerdoelen en kritische problemen en verstuurt deze naar uw opleider. De geschatte tijdsinvestering is ongeveer 1 minuut per formulier dat u wilt omzetten. Daarna kunt u wel duidelijk zien hoe het met uw progressie staat. Dit is uiteraard niet verplicht.

Het portfolio van interne geneeskunde inzien?
Samen met uw opleider kunt u regelen dat het interne portfolio ook zichtbaar is in twee stappen.

  1. De opleider vraagt bij overdracht van kliniek aan de internist-opleider om toegevoegd te worden als functie externe opleider, dit is een read-only functie.
  2. De AIOS selecteert de geriater-opleider in het interne portfolio als onderdeel van de opleidingsgroep

Overdrachtsdocumenten vooropleiding interne
Het overdrachtsformulier van de vooropleiding interne dient te worden geupload na het afronden van de vooropleiding.

E-portfolio aan het einde van de opleiding?
Het e-portfolio zal 6 maanden na het afronden van de opleiding worden gedeactiveerd. Dit wordt voor alsnog automatisch door de NVKG gedaan. Zorg dat je voor die tijd de rapportages zelf opslaat.

Zijn er kosten verbonden aan het e-porfolio?
Het e-portfolio behoort tot de verplichte onderwijskosten en kan bij de opleidingsinstelling worden gedeclareerd.

De kosten:            
jNVKG-leden:                € 75,-/jaar
niet jNVKG-leden:         € 150,- /jaar

Voor jNVKG-leden zal dit worden toegevoegd aan de contributiefactuur.

Niet jNVKG-leden ontvangen een aparte factuur hiervoor.