Portfolio

Portfolio Klinische Geriatrie

De NVKG maakt gebruik van Reconcept voor het digitale portfolio voor de opleiding geriatrie. Hieronder worden veel gestelde vragen over het nieuwe portfolio beantwoord.

AIOS in opleiding volgens oude opleidingsplan
Ook de AIOS die volgens het oude opleidingsplan worden opgeleid zijn overgegaan op het nieuwe portfolio, maar hoeven niet alle functies te benutten.

AIOS opleiding met een sandwich-constructie
AIOS die voor 1-1-2019 zijn gestart met de opleiding, worden mogelijk opgeleid via de zogenaamde sandwich-constructie. Zij zijn gestart met de geriatrie, dan volgen zij de interne en vervolgens gaan zij terug naar de geriatrie.

AIOS met een sandwich-constructie die na de vooropleiding interne in 2020 verder gaan met geriatrie of GGZ, dienen het door henzelf (voor 1-1-2020) geëxporteerde Pe-online portfolio  zorgvuldig te bewaren. Zodra de AIOS start met het tweede deel somatiek zal de opleider/beheerder van de instroominstelling het portfolio van Reconcept activeren; de AIOS dient op dat moment de gegevens vanuit de export van Pe-online te importeren.

Als de AIOS in 2020 start met de GGZ: de AIOS dient contact op te nemen met de opleider van de instelling waar de AIOS is ingestroomd voor de geriatrie om het portfolio te laten activeren en om een overleg te plannen m.b.t. de bekwaamheidsniveaus van de EPA’s.

Vooropleiding Interne Geneeskunde
In de vooropleiding Interne Geneeskunde wordt gebruik gemaakt van het portfolio van de NIV. Klik voor meer informatie.
De AIOS kan, indien gewenst, in het toegangsbeheer van het nieuwe portfolio Interne Geneeskunde ook toegang verlenen aan de eindoordelend opleider Klinische Geriatrie, zodat deze mee kan kijken.

Vervolgopleiding klinische geriatrie
Als de AIOS na de vooropleiding begint aan het onderdeel geriatrie van de opleiding, dan krijgt de AIOS een portfolio Geriatrie van de instelling waar de AIOS is ingestroomd. (Let op: de hoofdopleider van de instelling waar de AIOS is ingestroomd dient een account aan te maken). Deze instelling heeft het beheer en betaalt de rekening voor het portfolio gedurende de hele vervolgopleiding van de AIOS, ook tijdens de psychiatrie stage binnen de GGZ.

AIOS eigen account in gebruik nemen
De hoofdopleider maakt een account in Reconcept voor de AIOS aan. De AIOS ontvangt van Reconcept een e-mail met een activatielink. Via deze link kan de AIOS een eigen account en portfolio gemakkelijk in gebruik nemen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

  • Een wachtwoord kiezen. Het wachtwoord gebruikt de AIOS om in te loggen op nieuwe apparaten. De AIOS hoeft niet elke keer opnieuw in te loggen.
  • Een pincode kiezen. De pincode gebruikt de AIOS als digitale ‘handtekening’ om formulieren akkoord te verklaren en als extra veiligheidsmaatregel. Onthoud de pincode goed!

Nadat de AIOS het account in gebruik heeft genomen, is het mogelijk in te loggen via www.geriatrieportfolio.nl

Ook is er een app te gebruiken op iOS (iPhone) en Android apparaten. Deze app is te vinden door te zoeken op Reconcept Portfolio. Let op: de AIOS kan pas inloggen in de app nadat de AIOS zelf het account heeft geactiveerd.

Portfolio inrichten
Na activeren van het account door de AIOS beschikt de AIOS over een portfolio Geriatrie. Dit moet de AIOS eenmalig inrichten voordat men ermee aan de slag kan. Dit wordt de onboarding genoemd. Dit proces is niet ingewikkeld, maar kost wel wat tijd. Ga uit van een klein uur.

De AIOS hoeft de vooropleiding niet op te nemen in het opleidingsschema van het portfolio Geriatrie.

We zetten kort op een rijtje wat hierin aan bod komt:

  • Het invullen van het stageschema: in het stageschema geeft de AIOS aan wanneer de AIOS waar zit. Op basis van dit schema kan de AIOS in de toekomst eenvoudig toegang verlenen aan de juiste personen, zonder dat individueel te hoeven doen.
  • Eindoordelend opleider kiezen: de AIOS kan  aangeven wie de eindoordelend opleider is, zodat deze altijd toegang heeft tot het portfolio.
  • Supervisor kiezen: de AIOS kiest een opleider die eenmalig deze onboarding ondertekent en zo het portfolio activeert. Dit hoeft niet de eindoordelend opleider te zijn.
  • Bekwaamheidsniveaus instellen: de AIOS kan  EPA’s in samenspraak met de opleider instellen opeen huidig niveau. Zelfs als de AIOS nog niet eerder met EPA’s gewerkt heeft, is dit relevant.
  • Oude portfolio importeren: als de AIOS eerder al in Pe-online gewerkt heeft, kan de AIOS een export daarvan uploaden in het nieuwe portfolio. Reconcept plaatst de belangrijkste formulieren daaruit en zetten die direct op een logische plekken in het nieuwe portfolio. Het is ook belangrijk voor de AIOS om een exemplaar voor eigen administratie te bewaren.
  • Overdrachtsbrief vooropleiding : de AIOS kan de overdrachtsbrief van de vooropleiding toevoegen.

LOAG
De gevolgde LOAG-dagen worden door de NVKG in het portfolio ingevoerd.

LOAG tijdens vooropleiding interne geneeskunde – deze LOAG is niet zichtbaar in het portfolio interne; deze wordt zichtbaar zodra het portfolio geriatrie van Reconcept is geactiveerd.

Is de AIOS niet bezig aan de interne vooropleiding, is het portfolio geriatrie in Reconcept geactiveerd, heeft de AIOS deelgenomen aan de LOAG en is deze LOAG niet zichtbaar in Reconcept? De AIOS kan contact op te nemen met loag@nvkg.nl.

Kennistoets
De kennistoetsen zijn/worden vanaf oktober 2019 door de NVKG in Reconcept toegevoegd.

Voor AIOS die eerder een portfolio van PE-Online hadden: de kennistoetsen tot en met 2018 worden met de import vanuit Pe-Online automatisch op de juiste plek in het portfolio in Reconcept gezet. De bijlagen die de AIOS in Pe-Online al gehad geüpload kan de AIOS zelf uploaden als deze niet automatisch mee zijn gekomen.

Geriatriedagen vanaf 2020
In Reconcept is een apart kopje onder scholingen voor de Geriatriedagen. Aanwezigheid dient de AIOS zelf in het portfolio in te voeren.

Overige congressen – geaccrediteerd
Door de NVKG georganiseerde bijeenkomsten worden door de NVKG toegevoegd. Door andere organisatie geaccrediteerde bijeenkomsten moet de AIOS zelf toevoegen.

Overige activiteiten – niet geaccrediteerd
Door de NVKG georganiseerde bijeenkomsten (NIET geaccrediteerde voor geriaters) worden door de NVKG toegevoegd. Door andere organisatie georganiseerde bijeenkomsten (NIET geaccrediteerd voor geriaters) moet de AIOS zelf toevoegen.

KPB’s vanuit de export Pe-Online in Reconcept
KPB's worden niet automatisch overgenomen vanuit de export Pe-online naar de import in Reconcept. Dit omdat er nu op een andere manier opgeleid wordt (met EPA's) en de 'oude' KPB’s niet (direct) te rijmen zijn met de nieuwe EPA's. Uiteraard staat het de AIOS vrij om handmatig KPB’s in te voeren, maar dit is dus niet verplicht.

Bekwaamheidsniveaus EPA’s in Reconcept
De opleider geriatrie en de AIOS gaan in overleg om op basis van verworven bewijsmateriaal en het gezamenlijk overleg een inschatting te maken van de bekwaamheidsniveaus per EPA. Dit kan als verslag worden geüpload in het nieuwe portfolio. AIOS in een sandwich-constructie die gaan starten in de GGZ wordt verzocht dit met de eindoordelend opleider geriatrie te doen.

Demonstratie filmpjes
Onderstaand een demonstratie filmpje (zonder geluid) m.b.t. weergave van LOAG en kennistoets in het portfolio

Weergave LOAG in portfolio: https://www.youtube.com/watch?v=NCUgjerGme4&list=PLp5AQF8sd71PJafU0lrpbbs7kYkiheVqX&index=2

Weergave kennistoets in portfolio: https://www.youtube.com/watch?v=ob9R91OoRXE&list=PLp5AQF8sd71PJafU0lrpbbs7kYkiheVqX&index=5

De AIOS kan voor vragen over het gebruik van het portfolio in een individueel geval wenden tot de opleider.

De AIOS kan voor vragen over hoe het portfolio werkt contact opnemen met de helpdesk van Reconcept via de website www.reconcept.nl/support.

De AIOS kan voor vragen over de inhoud van het portfolio contact opnemen met het bureau NVKG, info@nvkg.nl.