LOAG

Landelijk Onderwijs AIOS Geriatrie (LOAG)
LOAG staat voor Landelijk Onderwijs Aios Geriatrie. Op deze pagina staat meer informatie m.b.t. de LOAG-dagen. De NVKG organiseert één keer per jaar een Jaar-LOAG met vijf parallelle programma's voor de vijf jaargroepen. Zes keer per jaar worden er LOAG-dagen aangeboden met onderwerpen passend bij het onderdeel van de opleiding waarin de aios zich bevindt na de twee jaar vooropleiding (SOMA 1, SOMA 2 of GGZ). Tevens organiseert de jNVKG één keer per jaar een jNVKG-LOAG voor alle aios samen met ieder jaar een ander onderwerp.

Aantal te volgen LOAG-dagen tijdens opleiding geriatrie:
De aios dient in totaal tijdens de opleiding geriatrie minimaal 18 LOAG-dagen te volgen.
Tijdens de vooropleiding interne: 2
- Jaar-LOAG (verplicht)
- jNVKG-LOAG (voorkeur)

Tijdens de vervolgopleiding geriatrie: 16.
De Jaar-LOAG en de jNVKG LOAG tellen hierbij ook mee.
Niet het aantal verplichte LOAG dagen gevolgd? Check het reglement LOAG

Klik hier voor het reglement LOAG.

Data LOAG 2024
Onderstaand tref je overzichten aan met data van de LOAG's, de betreffende onderwerpen en de organisatoren. Let op: de planning in 2024 is anders, zodat de kans groter is dat de JaarLOAG en jNVKG LOAG fysiek kunnen plaatsvinden.

Klik hier voor een jaaroverzicht met de data en onderwerpen van de LOAG 2024.

Inschrijven LOAG
Klik hier om je in te schrijven voor een LOAG.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Sandra Vermeend, bureaumedewerker NVKG (loag@nvkg.nl).