LOAG

Landelijk Onderwijs AIOS Geriatrie (LOAG)

LOAG staat voor Landelijk Onderwijs Aios Geriatrie. Op deze pagina staat meer informatie en de data voor de LOAG-dagen. De NVKG organiseert één keer per jaar een Jaar-LOAG met vijf parallelle programma's voor de vijf jaargroepen. Zes keer per jaar worden er LOAG-dagen aangeboden met onderwerpen passend bij het onderdeel van de opleiding waarin de aios zich bevindt na de twee jaar vooropleiding (SOMA 1, SOMA 2 of GGZ).
Tevens organiseert de jNVKG één keer per jaar een jNVKG-LOAG voor alle aios samen met ieder jaar een ander onderwerp.

Aantal te volgen LOAG-dagen tijdens opleiding geriatrie:
De aios dient in totaal tijdens de opleiding geriatrie minimaal 18 LOAG-dagen te volgen.
Tijdens de vooropleiding interne: 2
- Jaar-LOAG (verplicht)
- jNVKG-LOAG (voorkeur)

Tijdens de vervolgopleiding geriatrie: 16.
De Jaar-LOAG en de jNVKG LOAG tellen hierbij ook mee.

Niet het aantal verplichte LOAG dagen gevolgd? Klik hier voor de handreiking.

Data LOAG 2022

De LOAG zal plaatsvinden op de volgende data:

18 mei 2022 (digitaal) SOMA 1 en GGZ inschrijven
25 mei 2022 (digitaal) SOMA 2 inschrijven
10 juni 2022 jNVKG LOAG inschrijven
6 september 2022 SOMA 2 en GGZ inschrijven
14 september 2022 SOMA 1 inschrijven
2 november 2022 SOMA 1, SOMA 2 en GGZ inschrijven
6 december 2022 (digitaal) SOMA 1 inschrijven
13 december 2022 (digitaal) SOMA 2 en GGZ inschrijven

Klik hier voor een jaaroverzicht met de data en onderwerpen van de LOAG 2022.

Klik hier voor een overzicht van de programma's en de links voor de inschrijving van de LOAG 2021

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Sandra Vermeend, secretaresse van de commissie LOAG (loag@nvkg.nl).