Boekenlijst

De boekenlijst bestaat uit 5 onderdelen:

  1. Kernboeken voor alle AIOS en opleidingsklinieken. Voor AIOS en opleidingsklinieken is 1 algemeen en 1 ouderenpsychiatrie kernboek verplicht beschikbaar. Opleidingsklinieken moeten daarnaast uit onderdeel 2 minstens 2 boeken in een voor AIOS toegankelijke bibliotheek hebben staan.
  2. Overige aanbevolen boeken.
  3. Richtlijnen
  4. Aanbevolen en verplichte  tijdschriften
  5. Aanbevolen digitale kennisbronnen

 

De informatie moet voor de AIOS 24 uur per dag beschikbaar zijn, de opleidingsinstelling mag zelf bepalen in welke vorm. Tijdschriften hoeven niet 24 uur per dag beschikbaar te zijn, maar wel op werkdagen.

 

1. Kernboeken geriatrie

Algemeen:

Brocklehurst's Textbook of geriatrics and gerontology. 7th ed. 2010

Pathy's Principles and Practice of Geriatric Medicine. Sinclair, Morley,  Vellas (eds)  5 th ed 2012

Hazzard’s Principles of Geriatric Medicine and Gerontology;

Halter, Ouslander, Tinetti, Studenski et al. – 6th Revised edition 2009

 

Ouderenpsychiatrie:

Handboek ouderenpsychiatrie. Mast, Heeren, Kat en Stek – De Tijdstroom, 3e editie april 2010

Oxford Textbook of Old Age Psychiatry . Dening, Thomas,  Oxford University Press D; 2nd ed. 2013

 

2. Overige aanbevolen boeken

Geriatrie:

Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie; Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek.  Met dvd-rom; Olde Rikkert M.G.M.  red.  2e druk de Tijdstroom 2012

Essentials of Clinical Geriatrics; Kane,  McGraw-Hill Education  7th edition 2013

Oxford Handbook of geriatric medicine. Bowker, Price and Smith. 2nd ed. 2012

Geriatric Review Syllabus. 7th ed 2013 Te bestellen via: http://www.americangeriatrics.org/

Geriatrics At Your Fingertips 16th edition 2014 From the American Geriatrics Society

Te bestellen via http://www.geriatricsatyourfingertips.org/front-back/order_form.asp

Gratis te downloaden op http://www.geriatricsatyourfingertips.org/

Ook beschikbaar in app voor iPhone, Android en Blackberry

(Het Geriatrieformularium, 3e editie, editors PAF Jansen, RJ van de Laan en JMGA Schols, uitgever Bohn Stafleu van Loghum, 2012 ).

 

Psychiatrie/neuropsychologie:

Lishman's Organic Psychiatry. A Textbook of Neuropsychiatry, 4th edition 2012

Neuropsychological Assessment. Lezak, Howieson, Loring.  5th rev. edition 2012

Piercy, K.W. (2010). Working with aging families – therapeutic solutions for caregivers, spouses and adult children. Norton, New York,                                                                                                         

 

Neurologie

Clinical neurology of the older adult.  Sirven  &  Malamut.  Lippincot, Williams & Wilkins. 2nd ed 2008

Adams and Victor's Principles of Neurology.  Ropper, Brown. 10th ed  Europe; 2009

Parkinsonism and related disorders. Wolters, van Laar, Berendse. VU uitgeverij. 1e druk feb 2008

Parkinson's Disease, non-motor and non-dopaminergic feature.  1e druk

2011, Edited by C. Wareen Olanow, Fabrizio Stocchi, Anthony E. Lang,

uitgeverij Wiley-Blackwell, ISBN 9781405191852

 

Overig

Medical Ethics and the elderly.  Rai. Practical guide. Harwood 3rd rev ed 2009  

Molemans Praktische PsychofarmacologieDr P Naarding en Dr E BeersVolledig herziene druk 2015

Handboek Kanker bij ouderen. Wymenge, Coebergh, Maas, Schouten. Uitgeverij de tijdstroom. 1e druk 2011

Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur. Houweling, S.T. e.a. 2e druk 2008

Klinisch opleiden en onderwijs in de praktijk. Prof. Dr. Paul Brandt et al. 1e druk juli 2010

Evidence Based Medicine, SE Straus ea, 3th ed. 2010

Grondslagen der epidemiologie. Vandenbroucke JP, Hofman A red. 6e druk Elsevier gezondheidszorg 2009.

Inleiding in Evidence based medicine . Offringa. 3e druk 2008

        

3. Richtlijnen

Richtlijnen van de NVKG:

Zie voor een actueel overzicht:

www.richtlijnendatabase.nl (ook als App te downloaden).

Cardiovasculair risico management ( NIV)

CGA - addendum medebehandeling (NVKG)

CGA - Richtlijn (NVKG)

Delier volwassenen en ouderen (NVKG-2014)

Dementie, diagnostiek en behandeling (NVKG-2014)

Hartfalen, chronisch (CBO)

Ondervoeding (NVKG 2014)

Osteoporose en fractuurpreventie

Polyfarmacie (NVKG/NHG)

Preventie van valincidenten bij ouderen. 2004 (CBO)

Probleemgedrag bij dementie (Verenso)

Pijn: herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen (Verenso)

Ziekte van Parkinson (NVN 2010)

 

Overige relevante richtlijnen:

Medicatiezorg in de keten

Pijn bij kanker

Incontinentie

Besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen

 

4. Aanbevolen tijdschriften

Door de COW, werkgroep literatuur, wordt er de voorkeur aan gegeven dat alle AIOS beschikking hebben over een (digitale) universitaire bibliotheek. Veel tijdschriften zijn dan on-line beschikbaar.

De aanbevolen tijdschriften zijn gedefinieerd als het bovenste kwartiel wat betreft impact factor in de sectie Gerontology & Geriatrics ( 2011 JCR Science ed.). Hierbij de meer klinisch georiënteerde tijdschriften genomen.

Voor opleidingen klinische geriatrie zijn minstens twee tijdschriften verplicht. Voor opleidingen psychiatrie minstens 1 algemeen en 1 psychiatrisch tijdschrift.

 

Title

Impact

factor

IN r.

Ageing Research Reviews

9.0

1568-1637

Age

6.3

0161-9152

Journal of the American Medical Directors Association

4.4

1525-8610

The Journals of gerontology. Series A Biological and medical sciences

3.9

1079-5006

Journal of the  American Geriatric Society

3.9

0002-8614

American Journal of Geriatric Psychiatry

3.5

1064-7481

 

Age Ageing

2.7

0002-0729

 

Drugs Aging

2.6

1170-229X

 

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders

2.4

1420-8008

 

International Psychogeriatrics

2.4

1041-6102

Journal of geriatric psychiatry and neurology

2.1

0891-9887

International Journal of Geriatric Psychiatry

2.0

0885-6230

 

 

4. Aanbevolen digitale kennisbronnen

Up to Date: www.uptodate.com: abonnement via eigen ziekenhuis.

Cochrane Library: http://www.thecochranelibrary.com

Kiss of life multimedia: met name aanbevolen voor opleidingsafdelingen

Depression and dementia

Falls & Bone and health

Bladder problems in Adults

Off his legs

Te bestellen via: http://www.medicaleducation.co.uk/home.htm

The Merck Manual of Geriatrics 
Gratis toegankelijke on-line versie  boek, vooral informatie op somatisch/geriatrisch gebied. http://www.merck.com/mrkshared/mmg/home.jsp

Ouderenpsychiatrie: http://www.nkop.nl/

American Geriatrics Society: http://www.americangeriatrics.org/

GeriatricWeb: A portal with numerous references to many geriatric topics. http://geriatricweb.sc.edu/ 

American Geriatrics Society: americangeriatrics.org

Gerontological Society of America: http://www.geron.org

British geriatric society: http://www.bgs.org.uk/

www.canongerontologie.nl

VMS bundel "kwetsbare Ouderen" www.vmszorg.nl

www.ephor.nl

www.veiligheid.nl

 

Vooral voor docenten:

Society of General Internal Medicine
Geriatrics Interest Group

http://www.sgim.org/index.cfm?pageId=285

http://www.stanford.edu/group/SFDP/sugerc/index0.html

Portal of Online Geriatric Education

This portal will display materials developed by several universities.

http://www.pogoe.org