COVID-19

Gezien de behoefte aan onderlinge informatie uitwisseling, wil de NVKG op deze pagina haar leden laagdrempelig informeren over kennis en ervaring met COVID-19. Enerzijds met leidraden die door de NVKG zijn/worden opgesteld en anderzijds door klinische praktijkervaringen uit diverse ziekenhuizen. Klik door op het onderwerp om bij de documenten te komen.

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.

Reguliere zorg tijdens pandemie
Triage 1e lijn voor ouderen
Triage SEH voor ouderen
Triage IC voor ouderen
Diagnostiek
Behandeling
Delier
Palliatieve zorg
Nazorg / revalidatie
Hervatten
GGZ bij COVID-19
Persoonlijke beschermingsmaatregelen / testbeleid
Zakkaartjes divers
Opleiding aios Klinische Geriatrie