Opleiding

Opleiding in tijden van COVID-19

Hoewel de crisis rondom COVID-19 de opleiding van AIOS wat naar de achtergrond heeft verschoven, realiseren wij ons dat er wel vraag is naar (zoveel mogelijk) duidelijkheid hieromtrent. Veranderingen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld stages die niet doorgaan, leiden tot onzekerheden over de gevolgen hiervan op de voortgang van de opleiding. Hetzelfde geldt onder andere voor de geannuleerde LOAG’s en bepaald regionaal onderwijs. Veel vragen gelden niet alleen voor de klinische geriatrie, maar zijn specialisme overstijgend. Voor de antwoorden hierop, verwijzen we je dan ook naar de website van de RGS (zie de onderstaande lijst met relevante websites). Geriatrie specifieke vragen die niet beantwoord worden op de RGS-website, zullen we hier bundelen en zo spoedig mogelijk beantwoorden. Op niet alle vragen zal direct een bevredigend antwoord te geven zijn. Onzekerheden zijn inherent aan een crisis, maar wij pogen toe te lichten wat de huidige stand van zaken is en wanneer meer informatie te verwachten is. We hebben er begrip voor dat de antwoorden niet altijd als toereikend worden ervaren, maar werken er hard aan om alle vragen van een zo duidelijk mogelijk antwoord te voorzien. We hopen op jullie begrip!

Hieronder vind je enkele specifieke punten m.b.t. de opleiding klinische geriatrie. Voor overige (specialisme overstijgende) vragen verwijzen we je naar de website van de RGS. Heb jij nog vragen waarop je het antwoord hieronder of op de website van de RGS niet kunt vinden? Mail dan naar jnvkg@nvkg.nl.

Verder vind je hieronder een lijst met relevante websites met onder andere informatie over de opleiding, zwangerschap en COVID-19 en tips en adviezen om fysiek en mentaal fit te blijven. Mis je een belangrijke link? Ook dan horen we het graag!

LOAG-dagen
De LOAG-dagen van maart en april 2020 zijn geannuleerd. De werkgroep LOAG vraagt de LOAG-organisatoren van de gemiste LOAG-dagen de kern weer te geven en maakt een handreiking voor de lokale opleiders hoe AIOS de gemiste LOAG-dagen kunnen behalen. Leerdoelen en (beperkte) opdrachten worden hierin vermeld. Doel is om de items in het lokale onderwijs aan bod te laten komen voor de AIOS die deze LOAG-dagen hebben gemist. De lokale opleider bepaalt vervolgens of de LOAG gehaald is en geeft dit door aan het NVKG bureau. Het NVKG-bureau voegt deze informatie toe aan je portfolio, incl. mededeling ‘alternatieve opdracht i.v.m. COVID-19’. De LOAG-dagen tot en met september 2021 zullen digitaal plaatsvinden.

jNVKG LOAG
De jNVKG LOAG van 2021 zal wederom digitaal plaatsvinden.

Leerdoelen
De COVID-zorg in de kliniek biedt ook mogelijkheden om kennis en vaardigheden te verwerven of verdiepen. Zie onze tips hierover in deze handreiking.

De RGS heeft aangegeven zich billijk en redelijk op te stellen en wil zo flexibel mogelijk zijn. Worden leerdoelen niet gehaald, dan is het advies om dit met je opleider te bespreken. Oplossingen zullen vaak maatwerk zijn, maatwerk dat in overleg tussen AIOS en opleider vormgegeven wordt. RGS heeft aangegeven deze werkwijze te willen faciliteren. Wij verwachten dus geen ‘formele problemen’ bij de uitvoering.

Zie ook de website met veelgestelde vragen hier.

Wisseling van opleidingsinstelling 
In de meeste OOR’s is voor de maand april vastgelegd dat AIOS niet switchen van opleidingsinstelling. Opleidingsregio’s hebben voor mei (voor zover nu bekend) nog geen algemeen beleid ontwikkeld. Tot nu toe is steeds vastgesteld dat beperken van de overgang naar een andere opleidingsinstelling een algemene regel is waarvan op individuele basis kan worden afgeweken. Voor zover bekend leidde deze beleidslijn tot nu toe niet tot problemen. Mocht dit wel zo zijn dan vragen we je deze kenbaar te maken via de jNVKG (jnvkg@nvkg.nl).

Opleidingsvisitaties
Opleidingsvisitaties zijn door de RGS opgeschort tot 1 september.

Peer support
In hectische tijden is het belangrijk goed voor jezelf en elkaar te zorgen. Peer support kan hierbij essentieel zijn. Je wordt mogelijk op andere afdelingen ingezet, moet nieuwe dingen leren in hele korte tijd, hebt te maken met patiënten die enorm ziek zijn en waarvan een deel komt te overlijden. Dit zijn heftige zaken die we niet moeten onderschatten. Wij roepen je daarom op nauw contact te houden met jouw collega’s, je opleider of een ander teamlid. Zorg dat je weet hoe peer support lokaal is geregeld en dat er debriefings zijn na de dienst in jouw instelling en maak hier gebruik van. In een korte rondgang langs ziekenhuizen lijkt peer support lokaal goed beschikbaar. Is er bij jou of naaste collega’s aanvullend behoefte aan peer support dan vragen we dat te melden via jnvkg@nvkg.nl.

Relevante websites

Opleiding
Veelgestelde vragen omtrent de opleiding kun je vinden op de website van de RGS. Dit betreft specialisme overstijgende vragen en zijn ook van toepassing op de opleiding klinische geriatrie.
Klik hier voor de website van de RGS.

Roosters en arbeidsomstandigheden
Voor vragen omtrent roostering en arbeidsomstandigheden kun je terecht bij het meldpunt van De Jonge Specialist (mits je lid bent). Klik hier voor hun contactgegevens.

Zwanger?
De bijlage ‘zwangerschap, werk en COVID-19’ van de LCI-richtlijn COVID-19 vind je hier.

Initatieven en tips om fysiek en mentaal fit te blijven
De Federatie Medisch Specialisten, De Jonge Specialist en de LAD hebben alle tips, initiatieven en handreikingen om fysiek en mentaal fit te blijven gebundeld. Je vindt ze hier.

Tips van de werkvloer.
Word jij ingezet op een COVID-19 afdeling? De jonge specialist heeft een overzicht gemaakt met tips van de werkvloer. Deze vind je hier.

Richtlijnen en overige medische informatie m.b.t. COVID-19
De RIVM richtlijn voor ziekenhuizen en GGD’s vind je hier.

Hier vind je een nuttige overzichtspagina COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten met o.a. verwijzing naar richtlijnen en webinars. Tevens kun je je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de FMS m.b.t. COVID-19.

Algemene informatie RIVM rondom COVID-19
Klik hier voor actuele informatie over COVID-19.
Klik hier voor de vraag & antwoord pagina van het RIVM.