Introductie

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie Junior

Inleiding

Via deze website willen we je graag een beknopt overzicht geven van wat de jNVKG voor je kan betekenen, wat belangrijk is om te regelen voor je opleiding en waar je informatie kunt vinden. Het specialisme klinische geriatrie is in 1984 opgericht. De wetenschappelijke vereniging is de NVKG (Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie). In 1986 is door een aantal arts-assistenten in opleiding de Vereniging Arts-assistenten Klinische Geriatrie, oftewel de VAKG, opgericht die de belangen behartigt van de arts-assistenten in opleiding tot klinisch geriater. Per februari 2010 is de vereniging ondergebracht bij de NVKG, waaruit de jNVKG is ontstaan.

Binnen de NVKG zijn diverse commissies opgericht die zich bezig houden met bijvoorbeeld onderwijs, opleiding, wetenschap en kwaliteit. In veel van deze commissies is een lid van (het bestuur van) de jNVKG afgevaardigd, zodat de belangen van de aios vertegenwoordigd worden, we goed op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen en zodoende terugkoppeling kunnen geven aan de leden omtrent alle nieuwe ontwikkelingen. Momenteel hebben we ruim 180 leden. Daarnaast proberen we de cohesie onder aios te bevorderen.

Doelgroep
Aios klinische geriatrie en aanstaande aios klinische geriatrie.

Missie
Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de assistenten in opleiding tot klinisch geriater. (aios klinische geriatrie).