Lidmaatschap

Lidmaatschap 

Het NVKG-lidmaatschap kan op ieder moment worden aangegaan en loopt per kalenderjaar met stilzwijgende verlenging. Bij inschrijving nà 1 juli wordt slechts 50% van de jaarcontributie in rekening gebracht.

De contributiebedragen 2024:
€ 1.454,00 klinisch geriaters (inclusief € 607,77 afdracht voor Federatie Medisch Specialisten)
€ 192,00 klinisch geriaters in opleiding jNVKG-lid
€ 330,- buitengewoon leden
€ 50,- seniorleden (niet meer praktiserend)

(Financiële) voordelen

  • ontvangst digitale ledenmail met het laatste nieuws
  • toegang tot besloten gedeelte van website
  • gereduceerd tarief voor landelijke LOAG-cursussen en kennistoets (AIOS)
  • automatisch aangesloten bij de FMS en daarmee lid van de LAD en KNMG (geriater)
  • recht op 20 uur per jaar kosteloze juridische dienstverlening van de FMS (geriater) 

 

Privégegevens

Werkadres

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
De NVKG is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie), een klinisch geriater is hiermee aangeslotene van de Federatie. Indien u als klinisch geriater in dienstverband werkzaam bent of dat in de toekomst wordt, meldt u zich hiermee tevens aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) met de daarbij behorende voordelen (bekijk de ledenvoordelen). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD, zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD u hierover informeren. De NVKG zal de benodigde gegevens -eventueel via de Federatie- aan de LAD verstrekken. Klik hier voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. Mocht u ondanks de vele kosteloze voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met de ledenadministratie van de NVKG.