Algemeen

Over de NVKG
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) is opgericht in 1999 en is de wetenschappelijke vereniging voor klinisch geriaters en voor degenen die hiervoor in opleiding zijn. De vereniging is zodanig het aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden de klinische geriatrie betreffend. De NVKG komt voort uit de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie. Het specialisme is erkend (bij de RGS) sinds 1983.

Missie
De NVKG heeft als missie kwalitatief hoogwaardige (poli)klinische medische zorg te bieden aan alle kwetsbare ouderen in zowel de algemene en academische ziekenhuizen als de GGZ instellingen.

Visie
De visie van de NVKG wordt uiteengezet rondom vijf kernonderwerpen die de vereniging heeft gekozen. De eerste drie onderwerpen gaan over de zorg rond de kwetsbare ouderen, de laatste twee onderwerpen hebben meer betrekking op de vereniging. Per onderwerp worden belangrijke doelen benoemd die in de volgende hoofstukken - en vervolgens jaarlijks in een jaarplan - concreet worden uitgewerkt.

Federatieve lidmaatschappen
De NVKG is als vereniging lid van de Federatie van Medisch Specialisten en van de European Union Geriatric Medicine Society 

Huishoudelijk reglement en statuten
Klik hier voor het reglement van de NVKG.
Klik hier voor de verenigingsstatuten.