Algemeen

Over de NVKG
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) is opgericht in 1999 en is de wetenschappelijke vereniging voor klinisch geriaters en voor aios geriatrie. De vereniging is het aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden die de klinische geriatrie betreffen. De NVKG komt voort uit de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie. Het medisch specialisme geriatrie is erkend (bij de RGS) sinds 1983.

Missie: De NVKG bevordert passende zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid en behartigt de belangen van klinisch geriaters en aios klinische geriatrie

Visie: De NVKG staat ervoor dat elke oudere met een kwetsbare gezondheid recht heeft op een geriatrische benadering

Kort samengevat: de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

  • Streeft een optimale gezondheid voor ouderen na
  • Bevordert de ontwikkeling van de Klinische Geriatrie
  • Is de beroepsvereniging van de Klinisch Geriaters in Nederland

Federatieve lidmaatschappen
De NVKG is lid van de Federatie van Medisch Specialisten en van de European Union Geriatric Medicine Society

Huishoudelijk reglement en statuten
Klik hier voor het reglement van de NVKG.
Klik hier voor de verenigingsstatuten.