Geschiedenis

Commissie Historie & Archief
Sinds april 2023 is de Commissie Historie & Archief een officiële commissie van de NVKG. De doelstelling van de commissie is het verzamelen en in stand houden van ‘de geschiedenis van de geriatrie’ in de ruimste zin van het woord. Dit vindt plaats in samenwerking met het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland te Urk.

De curatoren, Elly Bruijns, Miriam van Houten en Gertie Golüke, zetten zich in voor de opbouw van een historisch archief, waaronder boeken over geriatrie, proefschriften (fysiek en digitaal), symposiumverslagen, etc.

Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland
Het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland wil een ontmoetingsplaats én werkplek zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis. Het bevat de grootste buiten-universitaire verzameling boeken welke als bron kunnen dienen voor de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg, in het bijzonder in Nederland. Ook de klinische geriatrie heeft hier een stukje 'eigen archief'. Klik hier voor een overzicht van de 'geriatrie-boeken' in Urk.

In 2019 is er een leuke video over Het Trefpunt gemaakt, inclusief een interview met Elly Bruins (samen met Miriam van Houten en Gertie Golüke curator namens de NVKG) in Urk.

Nadere informatie via www.tmgn.nl

Geschiedenis van de klinische geriatrie

De geschiedenis van de geriatrie en van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie is in 2015 in beeld gebracht door een aantal leden van de NVKG (Carien van Rijn, Elly Bruijns, Tischa van der Cammen, Annemijn van der Poel-Elskamp, Petra Klijnsma en Marjan Ornée). Zij hebben een prachtig boek tot stand gebracht waarin de historie, o.a. door middel van vele interviews, tot stand is gebracht. Alle andere teksten zijn van de hand van medisch-historicus Annemarie de Knecht-van Eekelen. Zij had toegang tot het archief van de NVKG waaruit zij met zo nauwkeurig mogelijke bronvermelding citeert.

Alle interviews en de teksten over speciale onderwerpen zijn integraal te vinden in het boek 'Klinische Geriatrie, geschiedenis van een specialisme' en de 'bijlage tekstboek'.

Belangrijke gebeurtenissen
Een kort overzicht met de belangrijkste gebeurtenissen en data vindt u hier.

(Oud-)Voorzitters
Uiteraard willen wij u graag kennis laten maken met de huidige en de oud-voorzitters van de NVKG. 

De huidige voorzitter (2022) is Esther Cornegé, geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ze heeft als voorzitter van de jNVKG (2013) ook 2 jaar in het NVKG-bestuur gezeten. Daarnaast is Esther al jaren lid van de Beroepsbelangen commissie en heeft ze namens de NVKG aan diverse handreikingen meegeschreven. Binnen haar eigen ziekenhuis heeft Esther bestuurlijke ervaring opgedaan, door haar rol als medisch manager van de vakgroep geriatrie de afgelopen 4 jaar en als medisch manager van de corona afdelingen in 2020. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de oud-voorzitters.

2019 Arend Arends 2015 Hanna Willems 2012 Peter Jue
     
2009 Judith Wilmer 2006 Paul Dautzenberg 2003 Huub Maas
     
2002 Jos van Campen 2000 René Jansen 1999 Gerard Lighthart
     
1999 Petra Klijnsma    
   

Algemene informatie over geschiedenis van de geneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG)
De NVMG is in 2013 opgericht met als doel de medische geschiedenis in Nederland te stimuleren en te bevorderen. De NVMG wil een platform zijn voor zowel professionele (academische) medisch-historici als voor amateurs/liefhebbers. Het gaat niet alleen om geschiedenis van en voor dokters, maar evengoed om geschiedenis van de gezondheidszorg en de geschiedenis van alle andere beroepsgroepen die in deze sector werkzaam zijn. Nadere informatie via www.nvmg.nl.

Domus Overleg Medische Geschiedenis
Vanaf begin 2012 participeert het Nederlands Huisartsen Genootschap, namens de huisartsgeneeskunde, in het Domus Overleg Medische Geschiedenis.

Een uitleg over het Domus Overleg en de jaarlijkse Domusdag Medische Geschiedenis is te vinden op www.historiamedicinae.nl.

Stichting Historia Medicinae
De Stichting Historia Medicinae wil het vakgebied medische geschiedenis in Nederland versterken. Via de website kunt u zich informeren over de doelstelling en de activiteiten van de Stichting en kunt u lezen wanneer en hoe u bij de Stichting subsidie kunt aanvragen en op welke wijze u de Stichting kunt steunen.

Nadere informatie via www.historiamedicinae.nl