Belangrijke gebeurtenissen

  Belangrijke gebeurtenissen
2017 Nieuw onderwijsprogramma EIK, opgesteld onder voorzitterschap van dr. C.J.P.W Keijsers, wordt geaccordeerd
2015 A.J. Arends wordt benoemd als kwaliteitsgeriater.
2014 Het 10e EUGMS wordt georganiseerd in Rotterdam door de NVKG,  de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Geriatrie en Gerontologie.  Voorzitter van de congrescommissie was dr. J.W.M. Krulder.
2013 Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis, ingesteld door de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. In de klankbordgroep J.A.M. Wilmer en P. Jue.
2013 Oprichting Ins&Ouds door dr. P.A.F. Jansen.
2010 Ontwikkeling Integraal Kwaliteitsbeleid  met o.a. de richtlijn Comprehensive Geriatric Assessment  [voorzitter G.A.M. Golüke-Willemse], ontwikkeling Indicatorenset NVKG [voorzitter C.A. van Rijn] en ontwikkeling van de kwaliteitsvisitaties nieuwe stijl [voorzitter M. Hartgerink].
2010 VAKG (voorzitter D.J. Koenjer-OudeLansink) wordt onderdeel van de NVKG en verandert de naam in jNVKG.
2010 KNMG rapport Toekomst Medische Ouderenzorg.
2008 Nationaal programma Ouderenzorg.
2007 Beleidsnota “De pioniersjaren voorbij” namens het bestuur geschreven door J.H. Schaaf. Beschrijving van het geriatrisch model.
2006 Mevr. M. Toubi-van Burken start als beleidsmedewerker.
2006 De ALV van de NVKG neemt het besluit dat de NVKG verder gaat als zelfstandige vereniging. Er komt geen fusie met de NIV.
2005 Hoofdlijnen akkoord waarin de uitgangspunten betreffende een eventuele fusie tussen NVKG en NIV worden geformuleerd.
2004 Richtlijn ‘Valincidenten bij ouderen’, de eerste richtlijn die door de NVKG werd geïnitieerd. Voorzitter was dr. H.J.J Verhaar, internist-klinisch geriater UMC Utrecht.
2003 Start aandachtsgebied ouderengeneeskunde NIV.
2003 Toekomstscenario’s klinische geriatrie [R. Huisman]. Besturen NVKG en NIV starten besprekingen over een eventuele fusie tussen beide verenigingen.
2002 Opening eerste Valpolikliniek (Den Bosch) [Dr. P.L J. Dautzenberg]
1999 Oprichting Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, eerste voorzitter P.J.E. Klijnsma.
1995 Eerste Geriatriedagen.
1993 Eerste gediplomeerde verpleegkundige uit de opleiding Geriatrisch Verpleegkundigen.
1992 Opening afdeling geriatrie in Academisch Ziekenhuis te Utrecht.[prof.dr. S.A. Duursma]
1988 Opening eerste afdeling Geriatrie in het Academisch Ziekenhuis te Nijmegen.[prof dr W.H.L. Hoefnagels]
1987 "Leerboek Geriatrie", J. Schouten, C. Leering & J. Bender, eds. Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht.
1986 Oprichting Vereniging voor Arts-assistenten Klinische Geriatrie (VAKG) door P.A.F. Jansen en F.M.E. van Schendel.
1986 Start geheugenpoliklinieken in Tilburg [J.G. Eerenberg] en in Maastricht [dr. F.R.J. Verhey[.
1983 De eerste geriatrische activiteit in een academisch ziekenhuis: De opening van de Polikliniek Geriatrie, Academisch Ziekenhuis Leiden door dr. G.J. Ligthart.
1983 Erkenning van de Klinische Geriatrie als zelfstandig medisch specialisme.
1979 Eindrapport van de Werkgroep Geriatrie met positief advies over erkenning van specialisme geriatrie.
1975 Eerste afdeling Geriatrie in het psychiatrisch ziekenhuis  (GaPZ) in ‘Bloemendaal’ (voorloper van Parnassia, Den Haag) met als pionier C. van Dijk.
1975 Start afdeling Geriatrie in het Slotervaart ziekenhuis met 100 bedden voor klinische geriatrie. Hoofd van de afdeling was dr. J. Schouten.
1970 Start Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie, vanaf 1983 voortgezet als Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.
1961 De Nederlandse Vereniging voor Geriaters dient verzoek in bij hoofdbestuur KNMG voor erkenning van het specialisme geriatrie.
1961 Oprichting Nederlandse Vereniging voor Geriaters, door dr. J.Th.R. Schreuder en W.H. van Haaften. Vanaf 1975 voortgezet als Nederlandse Vereniging voor Geriatrie (NVG), de voorloper van de NVKG.
1961 Start afdeling Geriatrie in Arnhem, aanvankelijk als de herstelafdeling van het Gemeente Ziekenhuis, op voorstel van dr. L. Schalm.
1953 Eerste afdeling voor geriatrische patiënten in Nederland, Zonnestraal in Hilversum onder leiding van E.R.R. Rinkes.
1948 Eerste naslagwerk Geriatrie: "De Ouderdom van geneeskundig standpunt beschouwd" prof. dr. J.G. Sleeswijk e.a.