Beleidsplannen

Beleidsplan 2018-2023

Tijdens de heidag van het bestuur in januari 2017 is een brainstormsessie geweest over het nieuwe beleidsplan 2018-2023. Hiervoor is gebruikt gemaakt van het in januari verschenen visiedocument van de Federatie Medisch Specialisten ‘Medisch Specialist 2025’ met vier thema’s: optimaliseren kwaliteit van leven, netwerkgeneeskunde, preventie en innovatie. Een tweede heidag van het bestuur over deze onderwerpen heeft in april plaatsgevonden. De verwachting is dat de NVKG in de Ledenvergadering van februari 2018 het nieuwe beleidsplan kan presenteren.

Beleidsplan 2014-2018 

In het beleidsplan 2014-2018 wordt aan de hand van 5 hoofdstukken (patiëntenzorg, kwaliteit, opleiding onderwijs en wetenschap, profilering, professionalisering) het beleid beschreven voor de komende jaren voor de beschikbaarheid van kwalitatieve en doelmatige zorg voor alle kwetsbare ouderen. Dit betekent keuzes maken in overleg met de oudere patient over welke zorg voor de individuele patiënt in zijn/haar levensfase gewenst is. Die zorg moet dan ook centraal in samenhang geleverd kunnen worden waarbij het welzijn van de kwetsbare oudere zelf centraal staat. Dat vergt afspraken over samenwerking en regie, zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten, ook financieringsafspraken zijn daarbij belangrijk.

Klik hier naar het beleidsplan 2014-2018