Bestuur

Het bestuur van de NVKG bestaat uit de volgende leden:

E. (Esther) Cornegé, Voorzitter
Esther is werkzaam als klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch. In haar rol als voorzitter van de NVKG vertegenwoordigt zij de klinische geriatrie in Nederland en treedt ze regelmatig op in de media.

Quote:
‘De klinische geriatrie is een prachtig vak; het is uitdagend door zijn complexiteit en door de levenservaring die ik bij de oudere patiënten terug zie en hoor. Elke dag is weer anders, wat maakt dat ik met veel enthousiasme en plezier werk.’
 

A.B.M. (Annemijn) Elskamp, Secretaris
Annemijn is werkzaam als klinisch geriater in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Naast secretaris van het bestuur van de NVKG, is Annemijn o.a. voorzitter van de PVC Kwaliteit van de NVKG.

   

A.P. (Arnout) van der Molen Penningmeester, portefeuille BBC
Arnout is werkzaam als klinisch geriater in het St Jansdal te Harderwijk. Naast penningmeester van de NVKG, is hij lid van de BBC en de klankbordgroep Acute Zorg.

Quote:
‘Oudere mensen komen vaak met een probleem waar veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Zo zijn een hartafwijking of nierinsufficiëntie beiden mogelijke oorzaken voor vermoeidheid. De bredere kijk op de geneeskunde, het puzzelen en het inschatten van het totaalplaatje bij ouderen is complex, maar wel heel interessant.’
 

J.A.M. (Judith) Wilmer, Portefeuille Kwaliteit
Judith is werkzaam als geriater in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven. Ze is o.a. lid van de CKZ, Raad Kwaliteit (vertegenwoordiger namens de NVKG) en klankbordgroep Acute Zorg. Ze houdt zich ook bezig met Samen Beslissen en Kwaliteit 3.0: All inclusive naar de blue zone.

Quotes:
- 'ouderen helpen het beste uit hun leef-tijd te halen'
- 'move it or loose it'
- 'we don’t stop dancing because we grow old, we grow old because we stop dancing’
 

Dr. J.M. (Jessica) van der Bol, Portefeuille Wetenschap
Jessica is werkzaam als geriater in het Reinder de Graaf in Delft. Ze is lid van o.a. de GWO, Zorgevaluatie NVKG, Raad Wetenschap & Innovatie (tweede vertegenwoordiger namens de NVKG) en SIG Geriatrische Oncologie.

   

E.J. (Elles) Huinink, Portefeuille COOC
Elles is werkzaam als geriater en opleider geriatrie in Medisch Centrum Leeuwarden. Ook is ze plaatsvervangend opleider bij GGZ Friesland. Ze is o.a. lid van de COOC, PVC opleiding en Raad Opleiding (tweede vertegenwoordiger namens de NVKG).

Quote:
'Opleiden doe je samen'
 

M. (Marij) Hartog, voorzitter afdeling jNVKG
Marij is aios geriatrie, die zich o.a. bezighoud met opleiding en SIG Geriatrische Traumatologie. Daarnaast is ze ook betrokken bij richtlijnen/kwaliteitsprojecten en de klankbordgroep Acute Zorg.

   

U kunt de bestuursleden bereiken via het bureau van de NVKG (info@nvkg.nl).