FAQ

Veel AIOS hebben vragen met betrekking tot de opleiding. Hieronder staan de meest gestelde vragen met antwoorden. Mocht je vraag er niet tussen staan of heb je alsnog vragen naar aanleiding van het antwoord, dan kun je ten alle tijden contact opnemen met de jNVKG (jnvkg@nvkg.nl). Ook kun je eventueel terecht bij je clustervertegenwoordigers.
 
1. Wat doet de jNVKG?
Het jNVKG-bestuur behartigt de belangen van alle AIOS Klinische Geriatrie. De jNVKG is onderdeel van de NVKG en beide besturen hebben daarom ook een nauwe band samen. Het jNVKG bestuur vergadert maandelijks over actuele zaken binnen de vereniging, zoals onderwijs, veiligheid en kwaliteit van de opleiding.
 
2. Wat is de meerwaarde van lidmaatschap van de DJS?
Los van het lidmaatschap van de NVKG, staat het lidmaatschap van ‘De Jonge Specialist (DJS’). DJS is een zelfstandige beroepsvereniging en behartigt de belangen van alle AIOS in Nederland. Het lidmaatschap is vrijblijvend, maar hieraan zitten wel vele voordelen verbonden, zoals gratis juridische hulp en rechtsbijstand, gratis abonnementen op verschillende magazines en kortingen op cursussen/trainingen via de DJS Academie. Voor meer informatie zie www.dejongespecialist.nl 
 
3. Welke kosten krijg ik vergoed tijdens mijn opleiding?
Alle verplichte opleidingskosten zoals vermeld in het landelijk opleidingsplan 'EIK' worden door de opleidingsinstelling waar de AIOS op dat moment werkzaam is vergoed. Zie bijgaand overzicht.
NB. Vergoeding van kosten voor een buitenlands congres (wat een verplichting is gedurende opleiding) kunnen verschillen per cluster. Voordat je je aanmeld voor een congres is het raadzaam dit eerst met opleider te overleggen.
 
Voor actieve AIOS-leden:
Gemaakte reiskosten voor commissie werk van de jNVKG kunnen bij de jNVKG gedeclareerd worden via dit formulier. Stuur dit formulier ingevuld op naar jnvkg@nvkg.nl of naar de penningmeester van de jNVKG. Dit geldt voor bestuurs- en commissie-/werkgroepleden/SIG-leden). Uitzondering hierop zijn de reiskosten voor de kwaliteits- en opleidingsvisitaties, die mogen bij de NVKG worden gedeclareerd.
 
4. Mag je tijdens je vooropleiding naar de LOAG?
Tijdens je vooropleiding Interne Geneeskunde mag je naar de JaarLOAG (in januari). Optioneel is de jNVKG-LOAG (in juni). Naar de andere LOAG-dagen ga je in principe niet, omdat je uitgenodigd wordt voor het onderwijs van de interne geneeskunde. Tijdens SOMA 1, SOMA 2 en het GGZ jaar is deelname aan de LOAG verplicht. In EIK is opgenomen hoeveel LOAGs je minimaal moet hebben gevolgd tijdens je opleiding. Klik hier voor meer informatie.
 
5. Mag je tijdens je (voor)opleiding naar de geriatriedagen?
In overleg met je opleider kun je al dan niet deelnemen aan de geriatriedagen. 
 
6. Hoe werkt het nieuwe portfolio?
Klik hier voor meer informatie over het portfolio.
 
7. Wat zijn mijn rechten als ik zwanger ben?
In de CAO van je ziekenhuis is vastgelegd wat je rechten en plichten als zwangere vrouw zijn. De DJS heeft reeds een document opgesteld, waarin alles op een rijtje staat (brochure a(n)ios en zwangerschap: https://dejongespecialist.nl/hulp-advies/arbeidsvoorwaarden/zwangerschap/)
 
8. Hoe krijg je korting op je opleiding?
In overleg met opleider kun je dit bespreken.
Veelal wordt tijdens het sollicitatiegesprek hier al naar gevraagd.
 
9. Hoe werken EPA’s?
EPA’s zijn ‘Entrusted Professional Activities’. In het opleidingsplan EIK bestaan 9 patiëntgebonden EPA’s en 3 niet patiëntgebonden EPA’s. Per EPA wordt er een bekwaamheidsniveau toegekend. In het opleidingsplan EIK staan de EPA’s uitgebreid toegelicht, inclusief de bekwaamheidsniveaus. De inhoud van de EPA’s kunnen per cluster verschillen (zie lokaal opleidingsplan van het betreffende cluster).
 
10. Hoe kan ik mij profileren? (bijv. onderwijs, management en/of wetenschap)
Tijdens je opleiding heb je de mogelijkheid om je te profileren. In EIK is globaal vastgelegd wat de minimale vereisten zijn van een profilering. Overleg met je opleider welke onderdelen het best passend zijn bij gekozen profilering.