Congresagenda

Congresagenda

Klik hier voor de nascholingsagenda via pe-online.

Informatie congressen doorsturen naar leden NVKG

De NVKG ontvangt regelmatig het verzoek om informatie m.b.t. congressen per mail door te sturen aan de leden. 

De algemene regel is:
Voor een congres, relevant voor klinisch geriaters, kan accreditatie worden aangevraagd via GAIA, hierdoor verschijnt deze nascholing / congres op de congresagenda van de NVKG die op de website van de NVKG staat. 
Informatie m.b.t. deze scholingen wordt niet doorgestuurd naar de leden. 
Uiteraard hebben de organisatoren van deze nascholingen / congressen de mogelijkheid een verzoek in te dienen via het secretariaat om tegen de actuele prijs deze scholingen onder de aandacht te brengen van de leden.

Uitzondering:
Informatie m.b.t. scholingen wordt wel doorgestuurd naar de leden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Scholing wordt georganiseerd door de NVKG
  • Bij de organisatie van een scholing is een klinisch geriater betrokken
  • Er worden geen deelnemerskosten gevraagd