Accreditatie

Accreditatie aanvragen
Klik hier voor het aanvragen van uw accreditatie.
Kosten voor aanvragen van accreditatie bij de NVKG bedragen € 225,- excl. BTW.

Accreditatieprotocol NVKG
Klik hier voor het accreditatieprotocol/beoordelingskader van de NVKG, geldig per 01-08-2017.

Aanvullende informatie:
Klik hier voor de Algemene voorwaarden van de NVKG voor aanbieders van scholing en voor individuele geriaters i.v.m. goedkeuring van buitenlandse scholing.
Klik hier voor het Besluit herregistratie specialisten van het College Geneeskundige Specialismen.