Accreditatie

Accreditatie aanvragen
Klik hier voor het aanvragen van uw accreditatie.
Kosten voor aanvragen van accreditatie bij de NVKG bedragen € 325,- excl. BTW, per 01-01-2024.

Accreditatieprotocol NVKG
Klik hier voor het accreditatieprotocol/beoordelingskader van de NVKG, geldig per 01-07-2023.
Het accreditatieprotocol wordt aangepast; accreditatie voor intervisie kan via ABAN worden aangevraagd en wordt beoordeeld door de Federatie Medisch Specialisten.

Refereerbijeenkomsten
Klik hier voor de criteria die gesteld worden aan geaccrediteerde refereerbijeenkomsten, geldig per 02-09-2019. Let op dat refereerbijeenkomsten voldoen aan de criteria wanneer hiervoor accreditatie wordt aangevraagd.

Webinars
Een live webinar is bij de NVKG gelijk gesteld aan een live fysieke bijeenkomst.
Toetsvragen: Bij live webinars zijn toetsvragen niet verplicht. Als deze toch toegevoegd worden dan zullen deze niet beoordeeld worden. Deze worden pas beoordeeld wanneer de webinar als ‘on demand’ versie via ABFE & NVKG wordt aangevraagd.
Interactiviteit: Het is noodzakelijk om interactiviteit bij de live webinars in te bouwen, zodat de aanwezigheid van de deelnemers en hun actieve deelname aan de nascholing kan worden vastgesteld door de aanbieder van de nascholing.
Accreditatie 1 dag: Bij live webinars is alleen de dag van de uitzending geaccrediteerd (tenzij dezelfde webinar op een later tijdstip nogmaals live uitgezonden wordt).
On demand: On demand webinars moeten via ABFE & NVKG worden ingediend.  Bij de on demand versie worden de (verplichte) toetsvragen beoordeeld. De accreditatieperiode van on demand webinars (e-learning) is 2 jaar.

Aanvullende informatie:
Klik hier voor de Algemene voorwaarden van de NVKG voor aanbieders van scholing en voor individuele geriaters i.v.m. goedkeuring van buitenlandse scholing.
Klik hier voor het Besluit herregistratie specialisten van het College Geneeskundige Specialismen.