Buitenlandse scholing

Buitenlandse scholingen:

Er zijn voor het toevoegen van buitenlandse scholingen 4 mogelijkheden:
1. Zonder goedkeuring: door NVKG op voorhand goedgekeurde buitenlandse nascholing (zie lijst)
2. Met goedkeuring: overige buitenlandse vakinhoudelijke nascholing: geriatrie, interne, psychiatrie, neurologie
3. Zonder goedkeuring: buitenlandse nascholing buiten eigen vakgebied (maximum 50 uur per 5 jaar)
4. Met goedkeuring: buitenlandse algemene nascholing

Klik hier voor de procedure voor het toevoegen van buitenlandse scholingen (en overige individuele deskundigheidsbevordering) in uw persoonlijk dossier in GAIA.

Overzicht titels buitenlandse scholingen op voorhand goedgekeurd door NVKG:

AAIC - Alzheimer's Association International Conference
AAT - International Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy
AD/PD - International Conference Alzheimer's & Parkinson's Diseases
AGS - American Geriatrics Society - Annual Scientific Meeting
APA - American Psychiatric Association - Annual Meeting
BGS - British Geriatrics Society - Autumn Meeting
BGS - British Geriatrics Society - Spring Meeting
BVGG - Belgische Vereniging voor Gerontologie & Geriatrie - Winter Meeting
EAMA - European Academy for Medicine of Ageing - Postgraduate Course
EDA - European Delirium Association - Annual Meeting
EUGMS - European Geriatric Medicine Society - International Congress
Harvard - Annual Review of Geriatric Medicine (Harvard Medical School)
IAGG - International Association of Gerontology & Geriatrics - Asia/Oceania Regional Congress of Geriatrics and Gerontology
IAGG - International Association of Gerontology & Geriatrics - European Regional Congress
IAGG - International Association of Gerontology & Geriatrics - World Congress of Gerontology
IPA - International Psychogeriatric Association - International Congress
MDS - International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders
RCPE - Edinburgh International Course on Medicine for Older Adult
SIOG - International Society of Geriatric Oncology - Annual Conference
Wiener Internationale Geriatriekongress