Buitenlandse scholing

Buitenlandse scholingen:

Per 01-01-2015 zijn voor het toevoegen van buitenlandse scholingen 4 mogelijkheden:
1. De klinisch geriater dient voor gevolgde algemene scholing goedkeuring te vragen aan de accreditatiecommissie. De accreditatiecommissie bepaalt dan of deze scholing voor accreditatie in aanmerking komt. 
2. De klinisch geriater voegt zelf aan het persoonlijk dossier een op voorhand door de NVKG goedgekeurde buitenlandse scholing toe. Hiervoor is een overzicht van titels opgesteld door de accreditatiecommissie van de CKZ. Zie onderstaande tabel.
3. De klinisch geriater dient, indien de gevolgde vakinhoudelijke scholing niet in onderstaande tabel staat, goedkeuring te vragen aan de accreditatiecommissie (dit geldt ook voor scholing geaccrediteerd door de (zustervereniging van de) NIV, NVvP of NVN). De accreditatiecommissie bepaalt dan of deze scholing voor accreditatie in aanmerking komt
4. De klinisch geriater kan gevolgde scholing buiten het eigen vakgebied, geaccrediteerd door een (zustervereniging van een) vereniging verbonden aan de RGS, zelf toevoegen.

Klik hier voor de procedure voor het toevoegen van buitenlandse scholingen in uw persoonlijk dossier in GAIA.

Tabel titels buitenlandse scholingen op voorhand goedgekeurd door NVKG:

American Geriatrics Society (AGS) annual scientific meeting

Annual meeting European Delirium Association

American Psychiatric Association (APA) annual meeting

Annual Review of Geriatric Medicine, Boston (Harvard Medical School)

British Geriatrics Society (BGS) autumn meeting

British Geriatrics Society (BGS) spring meeting

Der Wiener Internationale Geriatriekongress

EUGMS congress

European Academy for Medicine of Ageing (EAMA)

IAGG Asia/Oceania Regional Congress of Geriatrics and Gerontology

IAGG European Region Congress

IAGG World Congress of Gerontology

International Conference Alzheimer Diseases/Parkinson Diseases

International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders

International Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy

IPA International Congress

SIOG meeting