Persoonlijke beschermingsmaatregelen / testbeleid

2020-07-28 FMS - Leidraad 'Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis'
2021-03-22 FMS - Leidraad 'Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting'
2020-04-29 FMS - Overzicht aerosolvormende handelingen gepubliceerd
2020-03 RIVM - Intramuraal
2020-03-24 RIVM - Extramuraal
2020-03-12 NVMM - Leidraad infectiepreventie COVID-19

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.