Behandeling

2020-03-27 ASZ/Patient+ - Gesprekshulp behandelbeperkingen 
2020-03-20 SWAB - Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19
2020-03-17 CZE - document klinische adviezen COVID-19 blz 1-3

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.​