Behandeling

2021-05-03 - Leidraad vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte naar huis of naar een andere zorglocatie met monitoring
2020-06-12 - Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie
2020-05-06 - Leidraad chloroquine en hydroxychloroquine bij (kwetsbare) ouderen, met Bijlage 1
SWAB - Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 
 

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.​