Behandeling

2020-06-12 Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie
2020-05-06 Leidraad chloroquine en hydroxychloroquine bij (kwetsbare) ouderen, met Bijlage 1
SWAB - Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 
2020-03-27 ASZ/Patient+ - Gesprekshulp behandelbeperkingen 
2020-03-17 CZE - document klinische adviezen COVID-19 blz 1-3

Zie ook de website van het JBZ waar zij een grote diversiteit aan protocollen m.b.t. COVID-19 hebben gebundeld.

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.​