Triage IC (o.a. draaiboek Pandemie)

2020-05 NVIC - Draaiboek Pandemie deel 1
2020-03-23 Palliaweb - Beleidsbepaling / behandelbeperking ivm Covid-19 besmetting bij mensen met ernstig onderliggend lijden

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.