Palliatieve zorg

2020-10-22 - Leidraad Proactieve Zorgplanning (advance care planning)
2020-03-16 RIVM - COVID-19 en overlijden
2020-04-09 KNMG - Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen ten tijde van de Covid-19 pandemie
2020-04-03 O²PZ - Zakkaartje palliatieve zorg in coronatijd

Palliaweb/corona 

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.​