Triage SEH voor ouderen

Triage SEH voor ouderen
2020-07-02 NVKG Leidraad voor opname van patiënten met een ‘verdenking op’ COVID-19 in het ziekenhuis
 

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.