Delier

2020-10-13 NVKG - Delier bij patienten met COVID-19 inclusief Stroomschema medicamenteuze behandeling delier bij gelijktijdige behandeling met COVID-19 medicatie v27-9-2020

Zie ook de website van het JBZ waar zij een grote diversiteit aan protocollen m.b.t. COVID-19 hebben gebundeld.

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus/COVID-19 en het bijbehorende (medisch inhoudelijke) beleid zal gedeelde en gepubliceerde informatie door de tijd worden ingehaald en door voortschrijdend inzicht mogelijk zijn achterhaald. Dit vraagt van iedereen eigen afwegingen en verantwoordelijkheid wat hij/zij met de informatie doet en in hoeverre deze geschikt is om te verspreiden.‚Äč