Algemeen Wetenschap NVKG

  • De NVKG stimuleert wetenschappelijk onderzoek in de geriatrie en zorgt voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de opleiding en praktijk.
  • De klinisch geriaters met hetzelfde aandachtsgebied hebben zich verenigd in landelijke netwerken. Vanuit deze netwerken wordt wetenschappelijk onderzoek verricht en er worden hoogleraren benoemd binnen deze thema’s.
  • Er is een onderzoeksnetwerk opgezet waardoor onderzoeken makkelijker kunnen worden verricht en resultaten kunnen worden geïmplementeerd.
  • De wetenschapsagenda top 10 is in 2022 uit gewerkt. Er wordt een nieuwe multidisciplinaire wetenschapsagenda voor de ouderengeneeskunde opgesteld.
  • Wetenschap richt zich op het onderbouwen van het handelen van klinisch geriaters. Zij gebruiken daarvoor relevante en uniforme uitkomstmaten (PROMs)
  • De NVKG organiseert jaarlijks een wetenschappelijk congres tijdens de tweedaagse inspirerende Geriatriedagen
De NVKG is op verschillende manieren actief in de Wetenschap. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Commissie Wetenschap van de NVKG. Binnen de NVKG werkt de Commissie Wetenschap samen met de Commissie Opleiding Onderwijs en Concilium (COOC) en Commissie Kwaliteitszaken (CKZ) voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de opleiding en praktijk. Dit gebeurt door opleiding en onderwijs, ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren en normen en toetsing via kwaliteitsvisitatie. De Commissie Wetenschap van de NVKG werkt samen met de Commissie wetenschap ouderengeneeskunde van de NIV. Samen vergaderen zij als de Gemeenschappelijke wetenschapscommissies ouderengeneeskunde (GWO) van de NVKG en NIV.