Kennisagenda

Kennisagenda 2023
De Kennisagenda 'Ouderen in het ziekenhuis' is opgesteld door de werkgroep Kennisagenda van de NVKG en de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV (onder voorzitterschap van Prof. dr. M.H. Emmelot). Klik hier voor de bijbehorende infographic.

De werkgroep heeft in 11 kennishiaten uit deze multidisciplinaire kennisagenda geprioriteerd. Deze zijn door het bestuur van de NVKG en de NIV geaccordeerd. Er is gekozen om per geriatrisch thema 1 kennisvraag te prioriteren, zodat alle geriatrische thema’s aan bod komen en er een brede kennisagenda ontstaat. Hierbij het volledige overzicht van de kennishiaten dat ten grondslag ligt aan de Kennisagenda 2023.
De ontwikkeling van deze Kennisagenda is ondersteund door het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) en is gefinancierd vanuit de SKMS-gelden.

Lopend onderzoek
Onder lopend onderzoek vindt u informatie over de onderzoeksvragen uit de NVKG-Wetenschapsagenda 2015 waarvoor gesubsidieerd onderzoek gestart in het kader van zorgevaluatie. Bij zorgevaluatie wordt bestaande diagnostiek en behandeling op effectiviteit onderzocht, zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken.

Informatie over Wetenschapsagenda 2015
In 2015 heeft de NVKG de NVKG-wetenschapsagenda 2015 gepresenteerd. Deze agenda is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - sectie ouderengeneeskunde, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Uit een selectie van 251 onderwerpen is een top 10 samengesteld van de meest nijpende kennishiaten, waarvoor dringend onderzoek nodig wordt geacht.