Geriatriedagen

Al meer dan 15 jaar zijn de Geriatriedagen dé ontmoetingsplek voor professionals die zich inzetten voor kwalitatief hoogstaande geriatrische zorg. Het belangrijkste uitgangspunt, en dat wat de Geriatriedagen uniek maakt, is het multidisciplinaire karakter. Zoals ook in de dagelijkse praktijk geriatrische zorg wordt vormgegeven.

In een nieuw concept wordt - onder leiding van de NVKG en in samenwerking met de NIV, NVFG en de NAPA - dit multidisciplinaire karakter verstrekt!

Op donderdag 9 februari wordt de multidisciplinaire dag georganiseerd. Op vrijdag 10 februari wordt een dag specifiek voor artsen/physician assistants en verpleegkundig specialisten georganiseerd, waarbij wetenschappelijke verdieping wordt gezocht in medisch inhoudelijke thema's voor zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

De programmacommissies zijn momenteel drukdoende om een uitdagend programma samen te stellen. Er is ruimte voor inbreng van programma bijdragen en wetenschappelijk onderzoek; hiervoor kunnen verzoeken voor symposia, workshops en posters worden ingediend.

Klik hier voor de website van de Geriatriedagen voor meer informatie.

We hopen u allen wederom te mogen verwelkomen op 9 en/of 10 februari 2023.
Namens de leden van de NVKG in de Organisatie- en programmacommissie
Janneke van Kempen
Namiko Goto
Rachel Knippenberg
Robin Planting
Lisanne Tap