Lopend onderzoek ouderengeneeskunde

- Website Zorgevaluatie - Lopend onderzoek 

- Overzicht lopend onderzoek waaraan NVKG steun heeft verleend: 

  • DIALOGICA-studie: besluitvorming over nierdialyse na CGA bij ouderen met nierfalen. Projectleider: dr. Mw. M. van Buren. Contact: info@dialogicastudie.nl
  • GOAL-studie: De impact van comprehensive geriatric assessment inclusief proactieve zorgplanning bij acuut opgenomen kwetsbare ouderen met cognitieve stoornissen. Projectleider: dr. Mw. P. de Graeff. Contact: uco@umcg.nl
  • LIMONCELLO-studie: Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple (LIMONCELLO). Projectleider: drs. Mw. .M.C Engelen/ drs. Mw. S. Cooijmans. Contact: limoncello@zorgevaluatienederland.nl
  • SAFEST-studie: StAtins in Frail oldEr patients with ischemic Stroke or Transient ischemic attack (SAFEST). Projectleider: prof. dr. Mw. N. van der Velde. Contact: safest@zorgevaluatienederland.nl
  • COOP-studie: Gevolgen van COVID19 bij ouderen. Projectleider: Prof. dr. S.P. Mooijaart. Contact: -

Criteria steunbetuiging onderzoek NVKG