Lopend onderzoek ouderengeneeskunde

- Website Zorgevaluatie - Lopend onderzoek 

- Overzicht lopend onderzoek waaraan NVKG steun heeft verleend: 

  • DIALOGICA-studie: besluitvorming over nierdialyse na CGA bij ouderen met nierfalen
  • GOAL-studie: De impact van comprehensive geriatric assessment inclusief proactieve zorgplanning bij acuut opgenomen kwetsbare ouderen met cognitieve stoornissen
  • LIMONCELLO-studie: Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple (LIMONCELLO)
  • SAFEST-studie: StAtins in Frail oldEr patients with ischemic Stroke or Transient ischemic attack (SAFEST)
  • COOP-studie: Gevolgen van COVID19 bij ouderen 

- Criteria steunbetuiging onderzoek NVKG