Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde 2021

Ieder jaar organiseert de gezamenlijke wetenschapscommissie van de NVKG en de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV de 'Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde'. Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om extra kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Op deze jaarlijkse wetenschapsdag is volop aandacht voor onderzoek bij ouderen, zowel vanuit de ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, als ook door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden.

De Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde vindt plaats op donderdag 18 november 2021 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Deze dag wordt georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG. Klik hier voor het programma.

Voor aanmelden klik hier (link voor niet NIV-leden).

  • Klik op ’Bijeenkomsten bekijken zonder in te loggen’/ Klik op ‘Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde’/ Klik op de datum van het evenement/ Inschrijfformulier invullen

Aanmelden kan tot 1 november 2021.

Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Op de wetenschapsdag is volop aandacht voor onderzoek bij ouderen, zowel vanuit de ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, als ook door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden. De hoofdthema’s dit jaar zijn geriatrische oncologie en besluitvorming.

Call for abstracts en publicaties
Dit jaar is er opnieuw ruimte voor presentatie van (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschaps product. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) worden  uitgenodigd om een abstract en publicaties in dienen.

Abstracts en publicaties kunnen worden aangeboden t/m 20 september 2021 op het volgende e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com

Na ontvangst wordt u automatisch per e-mail een bevestiging toegestuurd. 

De commissie selecteert een aantal abstracts van wetenschappelijk onderzoek en één publicatie voor orale presentaties. In oktober 2021 zal de selectie per e-mail bekend worden gemaakt. Na afloop van de sessies wordt aan het beste abstract en de beste publicatie een prijs toegekend. Als er vragen zijn over het aanbieden van de abstracts kunt u contact opnemen via hetzelfde e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com

Algemene instructies voor het insturen van abstracts en publicaties:

  • Met het inzenden van een abstract of publicatie doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. De presenterende auteur van het abstract moet zich inschrijven voor de wetenschapsdag.
  • Alle abstracts dienen in de Nederlandse taal opgesteld te worden.
  • De structuur van het abstract is : Achtergrond, methode, resultaten, conclusie.
  • De lengte van de tekst is maximaal 250 woorden. Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Er mogen geen figuren/grafieken/tabellen toegevoegd worden.
  • Geef in de titel van het document aan of de indiening gaat om een abstract of om een publicatie.
  • Voor publicaties geldt dat deze gepubliceerd (of geaccepteerd) zijn in een tijdschrift na januari 2020. Eerdere publicaties zullen niet worden beoordeeld. De publicatie dient in PDF bestand te worden meegestuurd.