Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde

Ieder jaar organiseert de gezamenlijke wetenschapscommissie van de NVKG en de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV de 'Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde'. Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om extra kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Op deze jaarlijkse wetenschapsdag is volop aandacht voor onderzoek bij ouderen, zowel vanuit de ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, als ook door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden. Zodra de datum voor de Wetenschapdag Ouderengeneeskunde 2022 bekend is, wordt dit op deze pagina gecommuniceerd.

Abstracts en publicaties
Ieder jaar is er opnieuw ruimte voor presentatie van (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschaps product. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) worden dan uitgenodigd om een abstract en publicaties in dienen.

De commissie selecteert vervolgens een aantal abstracts van wetenschappelijk onderzoek en één publicatie voor orale presentaties. Na afloop van de sessies wordt aan het beste abstract en de beste publicatie een prijs toegekend.