Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde

De Wetenschapdag Ouderengeneeskunde vindt plaats op 24 november 2022 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Klik hier voor het programma. 

Ieder jaar organiseert de Gezamenlijke Wetenschapscommissies Ouderengeneeskunde (GWO) van de NVKG en van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV de 'Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde'. Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om extra kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Op deze jaarlijkse wetenschapsdag is volop aandacht voor onderzoek bij ouderen, zowel vanuit de ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, als ook door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden.

Call for abstracts en publicaties
Dit jaar was er opnieuw ruimte voor presentaties van (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschapsproduct. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) werden uitgenodigd om een abstract en/of publicaties in te dienen. De deadline voor het aanbieden van abstracts en publicaties is inmiddels verstreken. De commissie selecteert een aantal abstracts en één publicatie voor presentaties. In oktober 2022 zal de selectie per e-mail bekend worden gemaakt. Na afloop van de sessies wordt aan het beste abstract en de beste publicatie een prijs toegekend. Als er vragen zijn over het aanbieden van de abstracts kunt u contact opnemen via hetzelfde e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com

Algemene instructies voor het insturen van abstracts en publicaties:
• Met het inzenden van een abstract of publicatie doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. De presenterende auteur van het abstract moet zich inschrijven voor de wetenschapsdag.
• Alle abstracts dienen in de Nederlandse taal opgesteld te worden.
• De structuur van het abstract is : Achtergrond, methode, resultaten, conclusie.
• De lengte van de tekst is maximaal 250 woorden. Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
• Er mogen geen figuren/grafieken/tabellen toegevoegd worden.
• Geef in de titel van het document aan of de indiening gaat om een abstract of om een publicatie.
• Voor publicaties geldt dat deze gepubliceerd (of geaccepteerd) zijn in een tijdschrift na januari 2021. Eerdere publicaties zullen niet worden beoordeeld. De publicatie dient in PDF bestand te worden meegestuurd.