Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde

Op donderdag 23 november 2023 vindt de Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde plaats. Deze dag wordt georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG. Reserveer deze dag alvast in uw agenda!

Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Op de wetenschapsdag is volop aandacht voor onderzoek bij ouderen, zowel vanuit de interne ouderengeneeskunde/klinische geriatrie, als door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden.

Het voorlopige programma vindt u hierKlik hier om u aan te melden (voor klinisch geriaters en aios geriatrie). Deadline voor inschrijven is 31 oktober 2023.

Call for abstracts en publicaties
Dit jaar is er opnieuw ruimte voor presentaties van (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschapsproduct. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) worden uitgenodigd om abstracts en/of publicaties in te dienen. 

Abstracts en publicaties kunnen worden aangeboden op het volgende e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com. Na ontvangst wordt u automatisch per e-mail een bevestiging toegestuurd. Deadline voor inleveren abstracts is 05 oktober 2023. 

De commissie selecteert een aantal abstracts en één publicatie voor presentaties. In oktober 2023 zal de selectie per e-mail bekend worden gemaakt. Na afloop van de sessies wordt aan het beste abstract en de beste publicatie een prijs toegekend. Als er vragen zijn over het aanbieden van de abstracts kunt u contact opnemen via hetzelfde e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com.

Algemene instructies voor het insturen van abstracts en publicaties:

  • Met het inzenden van een abstract of publicatie doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. De presenterende auteur van het abstract moet zich inschrijven voor de wetenschapsdag.
  • Alle abstracts dienen in de Nederlandse taal opgesteld te worden.
  • De structuur van het abstract is : Achtergrond, methode, resultaten, conclusie.
  • De lengte van de tekst is maximaal 250 woorden. Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Er mogen geen figuren/grafieken/tabellen toegevoegd worden.
  • Geef in de titel van het document aan of de indiening gaat om een abstract of om een publicatie.
  • Voor publicaties geldt dat deze gepubliceerd (of geaccepteerd) zijn in een tijdschrift na januari 2022. Eerdere publicaties zullen niet worden beoordeeld. De publicatie dient in PDF bestand te worden meegestuurd.