Wetenschapsagenda

In 2015 heeft de NVKG de NVKG-wetenschapsagenda gepresenteerd. Deze agenda is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - sectie ouderengeneeskunde, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Uit een selectie van 251 onderwerpen is een top 10 samengesteld van de meest nijpende kennishiaten, waarvoor dringend onderzoek nodig wordt geacht de komende jaren.

Top 10 onderzoeksvragen Wetenschapsagenda

  1. Effect (benefit en harm) van stoppen cardiovasculaire medicatie (statines en antihypertensiva) bij ouderen (80+)
  2. Effect (benefit en harm) van starten medicatie voor cardiovasculair risico management bij ouderen (80+)
  3. Wat zijn prognostische factoren op negatieve uitkomsten en interventies om dat te voorkomen bij de oncologische behandeling van (kwetsbare) ouderen met kanker?
  4. Wat zijn prognostische factoren op negatieve uitkomsten en interventies om dat te voorkomen bij hart- en vaatchirurgie van (kwetsbare) ouderen met hart- en vaatziekten?
  5. Wat zijn de effecten van advanced life care planning (en shared decision making) bij patiënten met dementie?
  6. Wat is de doelmatigheid van medicatiebeoordeling bij (kwetsbare) ouderen?
  7. Welke poliklinische behandeling van ondervoeding is effectief bij de (kwetsbare) oudere patiënt?
  8. Wat is de effectiviteit van cardiovasculaire valinterventie inclusief orthostase behandeling bij de (kwetsbare) oudere patiënt?
  9. Welke opioïden geven een hoger risico op delier bij de (kwetsbare) oudere patiënt?
  10. Wat is de effectiviteit van haloperidol versus placebo in de behandeling van het delier bij de (kwetsbare) oudere patiënt?

Deze wetenschapsagenda gaat over zorgevaluatie, onderdeel van de campagne Verstandig Kiezen van de Federatie Medisch Specialisten. Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling, zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Van een groot aantal behandelingen is de winst voor de gezondheid niet wetenschappelijk onderzocht. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken.

De bedoeling is dat dit een continu proces gaat worden, waarbij in de toekomst elke keer nieuwe kennishiaten geprioriteerd zullen worden. Daarnaast is de verwachting dat de wetenschapsagenda een hulpmiddel is om de samenwerking op het gebied van onderzoek binnen de NVKG te stimuleren.

De uitvoer van de wetenschapsagenda wordt gecoördineerd, ondersteund en gestimuleerd door de werkgroep wetenschap NVKG.

Klik hier voor meer informatie over de werkgroep wetenschap

Klik hier voor de wetenschapsagenda  

Klik hier voor bijlage met kennishiaten / toelichting behorende bij de wetenschapsagenda

Klik hier voor de oprichting onderzoeksnetwerk