Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0,8 fte
Vacature per: 
zaterdag, 15 mei, 2021
Ziekenhuis: 
Zuyderland Medisch Centrum
Locatie / plaats: 
Sittard-Geleen/Heerlen
Reageren voor: 
zondag, 21 februari, 2021
Reden vacature: 
vervanging zwangerschapsverlof
Huidige klinische geriaters: 

Onze vakgroep Klinische Geriatrie bestaat uit 4 klinisch geriaters en 4 internisten ouderengeneeskunde. Het specialisme wordt in de volle breedte uitgeoefend. Er is opleidingsbevoegdheid voor de opleiding Klinische Geriatrie, MDL en Interne Geneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep Klinische Geriatrie richt zich op dit moment met name op farmacologie, sarcopenie en fysiek functieverlies. We werken samen met de internisten en MDL-artsen in een samenwerkingsverband.

Wij zoeken/wij bieden: 

Vanwege zwangerschapsverlof van een collega zijn wij op zoek naar tijdelijke vervanging in de vorm van een klinisch geriater danwel internist ouderengeneeskunde.
Van de kandidaat wordt verwacht:
• Goede contactuele eigenschappen zowel in omgang met patiënten, als met collegae en overige medewerkers;
• Een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten;
• Actieve deelname in de dienstenstructuur.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch bedrijf Zuyderland, voor de periode 15 mei 2021 tot 6 september 2021. Er is sprake van werkzaamheden in avond, nacht en weekenden. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.
 

Wijze solliciteren /informatie : 

Informatie kan worden ingewonnen bij dr. F. Plum (internist ouderengeneeskunde, vakgroepvoorzitter) en dr. W. Sipers (klinisch geriater, opleider) via 088-4599713 of mevr. dr. K. Pickwell, voorzitter Co-MIK, via 088-4599707. Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 21 februari 2021 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl