Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0,8 - 1,0 fte
Vacature per: 
zondag, 1 september, 2019
Ziekenhuis: 
Zuyderland Medisch Centrum
Locatie / plaats: 
Sittard-Geleen en Heerlen
Reageren voor: 
vrijdag, 16 augustus, 2019
Reden vacature: 
vertrek van een van de internisten-ouderengeneeskunde
Huidige klinische geriaters: 

Binnen het samenwerkingsverband zijn 45 medisch specialisten werkzaam. Het betreft drie klinisch geriaters, vier internisten-ouderengeneeskunde, 26 overige internisten (alle aandachtsgebieden zijn
vertegenwoordigd) en 12 maag-darm-leverartsen. Er is opleidingsbevoegdheid voor de klinische
geriatrie, interne geneeskunde en MDL. Wetenschappelijk onderzoek binnen het samenwerkingsverband  richt zich op bijna alle aandachtsgebieden.
 

Wij zoeken/wij bieden: 

In verband met het vertrek van een van de internisten-ouderengeneeskunde zijn wij op zoek naar een collega die bereid is de verschillende functies van de ouderengeneeskunde (klinische, poliklinische en consultatieve zorgverlening) uit te voeren. De vakgroep ouderengeneeskunde bestaat uit zeven leden, werkzaam op beide locaties van het Zuyderland MC. Ouderengeneeskunde is een van de ‘’centers of excellence’’ binnen de ziekenhuisorganisatie.

Wij verwachten van de kandidaat:
• Verdere uitbouw en profilering van het specialisme klinische geriatrie en de afdeling ouderengeneeskunde binnen Zuyderland MC;
• Samenwerking met de partners binnen de ouderenzorg;
• Levering van een bijdrage aan de opleiding tot klinisch geriater;
• Taakdifferentiatie binnen het multidisciplinair team;
• Goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, collegae en overige medewerkers.

Ons aanbod
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland,
vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken gelijkwaardige geschiktheid van kandidaten zal de voorkeur uitgaan naar een klinisch geriater. Bij gebleken geschiktheid vindt aanstelling plaats voor onbepaalde tijd. Er wordt geparticipeerd in diensten. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.

 

Wijze solliciteren /informatie : 

Inlichtingen Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. G. van Riet, klinisch geriater (telnr. 088-4599713) en dhr. W. Sipers, klinisch geriater (telnr. 088-4599713) of mevr. dr. K. Pickwell, internist en voorzitter samenwerkingsverband (telnr. 088-4596564). Of klik hier voor meer informatie. Solliciteren Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 16 augustus 2019 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl.