Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
80-100%
Ingangsdatum functie: 
maandag, 1 juli, 2024
Ziekenhuis: 
Zuyderland Medisch Centrum
Locatie / plaats: 
Sittard-Geleen
Deadline reactie: 
vrijdag, 24 mei, 2024
Reden vacature: 
Vertrek van een collega
Huidige klinische geriaters: 

De vakgroep Klinische Geriatrie bestaat uit 6 klinisch geriaters en 1 internist-ouderengeneeskunde. 

Wij zoeken/wij bieden: 

Het samenwerkingsverband MDL - Interne Geneeskunde – Klinische Geriatrie (afkorting Co-MIK) zoekt vanwege het vertrek van een collega per 1 juli 2024 een

Klinisch geriater danwel internist ouderengeneeskunde (0,8 – 1,0 fte)

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) welke zich onderscheiden door steeds de voorhoedepositie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

Het motto van Zuyderland staat voor de beste zorg, zo thuis mogelijk, met bevlogen en betrokken medewerkers, in een financieel gezonde en duurzame organisatie. Zuyderland biedt zorg in de gehele zorgketen (Cure en Care), wat uniek is in deze omvang en samenstelling.

Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)

Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 27 Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 13 erkende topklinische functies en sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd. Binnen het Zuyderland Medisch Centrum wordt gewerkt met een duaal management zodat artsen in de lead zijn. Hierdoor zijn er op het gebied van management ambities veel mogelijkheden binnen het Zuyderland met o.a. commissies maar dus ook opties om deels als medisch specialist en deels als medisch manager te werken.

Werken als klinisch geriater danwel internist-ouderengeneeskunde binnen Zuyderland Medisch Centrum

Het specialisme wordt in de volle breedte uitgeoefend met een afdeling geriatrie met 25 bedden, een polikliniek met ook specifieke poliklinieken zoals een valpolikliniek, een semi-acute unit, consultatie team en diensten op de spoedeisende hulp. Wij werken nauw samen met de neurologie en medische psychologie in ons multidisciplinair geheugencentrum. Daarnaast verrichten wij geriatrische screening voor kwetsbare ouderen met multipel somatisch lijden, onder andere oncologische screening en pre-dialyse screening. Klinisch verzorgen wij een uitgebreide consultatieve functie in het gehele ziekenhuis met specifiek een structurele medebehandeling voor de geriatrische traumatologische patiënten in samenwerking met de sectie traumatologie met 18 bedden. Een lid van onze vakgroep is ook onderdeel van het Transmuraal Ondersteunend Palliatief Advies Team. Onze vakgroep is werkzaam in de 1,5 lijn zorg in samenwerking met zowel huisartsen als specialisten ouderengeneeskunde van verschillende Care organisaties in onze regio. We hebben daarnaast een samenwerkingsverband met de klinische afdelingen van Mondriaan GGZ sectie ouderen ten behoeve van de opleiding tot klinisch geriater en ouderenpsychiater.

Als vakgroep zijn wij voortdurend aan het onderzoeken hoe wij in de toekomst de zorg voor patiënten met een kwetsbare gezondheid in onze regio kunnen inrichten. We willen een pioniersfunctie gaan vervullen in de nieuwe regiovisie in samenwerking met onze collega’s in de eerste lijn en andere specialismen binnen.

Er is opleidingsbevoegdheid voor de opleiding klinische geriatrie, MDL en interne geneeskunde maar ook voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in opleiding. Wij hebben ook een vaste rol in de begeleiding van co-assistenten in de brede zin (o.a. ook voor de wetenschapsstage).

Wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep Klinische Geriatrie/ Ouderengeneeskunde richt zich op dit moment met name op farmacologie, sarcopenie, frailty, ondervoeding en fysiek functieverlies.

We werken nauw samen met de internisten en MDL-artsen in een samenwerkingsverband (Co-MIK). Binnen de geriatrie werken wij samen met ons groot team van o.a. A(N)IOS, VS/PA (io),  gespecialiseerde verpleegkundigen (io), paramedici en polikliniekmedewerkers.

Profiel

Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar vervanging in de vorm van een klinisch geriater danwel internist ouderengeneeskunde. AIOS die in de laatste fase van hun opleiding zitten worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Van de kandidaat wordt verwacht:

  • Goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, als met collegae en overige medewerkers;
  • Een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten;
  • Proactieve houding m.b.t. nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg, in samenwerking met de ketenpartners;
  • Actieve deelname in de dienstenstructuur, met werkzaamheden in avond, nacht en weekenden;

Ons aanbod

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, voor in eerste instantie één jaar. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het een contract voor onbepaalde tijd wordt. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.

Wijze solliciteren /informatie : 

Interesse of wens om meer informatie

Informatie kan worden ingewonnen bij dr. F. Plum (internist ouderengeneeskunde) en drs. D. Kurstjens (klinisch geriater) via 088-4599713 of drs. G. Mostard (internist), voorzitter Co-MIK, via 088-4599707. Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen t/m 24 mei 2024 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 28 mei 2024.

Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.