Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Klinisch geriater / Zuyderland Medisch Centrum

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
80
Ingangsdatum functie: 
vrijdag, 1 september, 2023
Ziekenhuis: 
Zuyderland Medisch Centrum
Locatie / plaats: 
Sittard-Geleen en Heerlen
Deadline reactie: 
donderdag, 17 augustus, 2023
Reden vacature: 
Vertrek van een collega
Huidige klinische geriaters: 

Ten tijde van de vacature bestaat de vakgroep Klinische Geriatrie uit 6 klinisch geriaters en 2 internisten ouderengeneeskunde. Het specialisme wordt in de volle breedte uitgeoefend met een klinische afdeling geriatrie, een polikliniek, een geriatrische trauma unit, een semi-acute unit en diensten op de spoedeisende hulp. Er is opleidingsbevoegdheid voor de opleiding klinische geriatrie, MDL en interne geneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep Klinische Geriatrie richt zich op dit moment met name op farmacologie, sarcopenie en fysiek functieverlies. We werken nauw samen met de internisten en MDL-artsen in een samenwerkingsverband (Co-MIK).

Wij zoeken/wij bieden: 

De vakgroep MDL - Interne Geneeskunde – Klinische Geriatrie (afkorting Co-MIK) zoekt vanwege vertrek van een collega per 1 september 2023 een

Klinisch geriater danwel internist ouderengeneeskunde (0,8 fte)

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) welke zich onderscheiden door steeds de voorhoedepositie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg. 

Profiel
Vanwege vertrek van een collega zijn wij op zoek naar vervanging in de vorm van een klinisch geriater danwel internist ouderengeneeskunde. AIOS die in de laatste fase van hun opleiding zitten worden ook van harte uitgenodigd.

Van de kandidaat wordt verwacht:

  • Goede contactuele eigenschappen zowel in omgang met patiënten, als met collegae en overige medewerkers;
  • Een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten;
  • Actieve deelname in de dienstenstructuur;
  • Proactieve houding m.b.t. nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg, in samenwerking met de ketenpartners.

Ons aanbod
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, voor in eerste instantie één jaar. Bij wederzijds goed bevinden kan dit een contract voor onbepaalde tijd worden. Er is sprake van werkzaamheden in avond, nacht en weekenden. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.

Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf
Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 27 Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 13 erkende topklinische functies en sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd.

Wijze solliciteren /informatie : 

Interesse
Informatie kan worden ingewonnen bij mevr. drs. E. Castro (klinisch geriater) en drs. D. Kurstjens (klinisch geriater) via 088-4599713 of dr. G. Mostard (internist), voorzitter Co-MIK, via 088-4599707.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen t/m 17 augustus 2023 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 28 augustus.

Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.