Klinisch geriater / VieCuri Medisch Centrum

Klinisch geriater / VieCuri Medisch Centrum

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0.8
Ingangsdatum functie: 
zondag, 1 januari, 2023
Ziekenhuis: 
VieCuri Medisch Centrum
Locatie / plaats: 
Venlo
Deadline reactie: 
maandag, 31 oktober, 2022
Reden vacature: 
uitbreiding i.v.m. de opzet van een klinische afdeling ouderengeneeskunde op locatie Venlo
Huidige klinische geriaters: 

De vakgroep Klinische Geriatrie bestaat momenteel uit vier klinisch geriaters en één physician assistant. Op beide locaties van het ziekenhuis (Venlo en Venray) wordt geriatrische zorg aangeboden door een hecht en enthousiast team met geriatrieverpleegkundigen. Naast een reguliere polikliniek, is er een valkliniek waarin een multidisciplinair team samenwerkt. 

Daarnaast biedt het consultatieteam geriatrie consulten en medebehandelingen aan de kwetsbare oudere patiënten opgenomen op de overige ziekenhuisafdelingen. Er is een nauwe samenwerking met andere specialismen en disciplines binnen het ziekenhuis; speciale aandacht wordt gegeven aan de ouderen die zijn opgenomen met een heupfractuur. 

Tevens worden coassistenten opgeleid, en stages aangeboden aan physician assistants en arts-assistenten interne geneeskunde. Ten slotte wordt er deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek.

De geriaters verrichten avond-, nacht- en weekenddiensten.

Wij zoeken/wij bieden: 

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg en het Collectief Medische Staf VieCuri zoeken, wegens uitbreiding i.v.m. de opzet van een klinische afdeling ouderengeneeskunde op locatie Venlo, een klinisch geriater.

Onze regio heeft sterk te maken met vergrijzing en er wordt hier meer medisch specialistische zorg afgenomen dan in de rest van Nederland. Het organiseren van complexe zorg voor de oudere patiënt wordt een steeds grotere uitdaging. VieCuri heeft de zorg voor (kwetsbare) ouderen al een aantal jaren goed in het vizier. De vakgroepen klinisch geriatrie en interne geneeskunde hebben het initiatief genomen samen op te trekken in de zorg voor kwetsbare ouderen. We gaan samen toewerken naar een nieuwe afdeling Ouderengeneeskunde met 12 bedden.

Beide vakgroepen zullen betrokken zijn bij de dagelijkse medische zorg. Hiervoor wordt de vakgroep klinische geriatrie uitgebreid met een 5e klinisch geriater.

VieCuri is een TopKlinisch ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray en enkele regiopoli’s in omliggende gemeenten. Werken bij VieCuri betekent werken in een ziekenhuis met ruimte voor professionals. Meer ruimte en verantwoordelijkheid om je beroep uit te oefenen. VieCuri maakt deel uit van een samenwerkingsverband van zesentwintig vooraanstaande opleidingsziekenhuizen die topklinische en vaak hooggespecialiseerde medische zorg verlenen en een duidelijke focus hebben op wetenschap en innovatie: de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Als opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we niet alleen de beste zorg kunnen bieden aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in huis hebben die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun professionele ambities waar te maken.

Binnen het Collectief Medische Staf (CMS) zijn ruim 170 medisch specialisten actief, waarvan ca. 120 medisch specialisten in vrije vestiging (stafmaatschap MSB VieCuri) en ca. 50 in dienstverband bij VieCuri. Het CMS hecht veel waarde aan het verlenen van hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg, onderzoek & innovatie, kwaliteit en regionale samenwerking.

Wie zoeken wij?

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die geregistreerd is als klinisch geriater of binnenkort klaar is met opleiding tot klinisch geriater. De werkzaamheden zullen bestaan uit het participeren in de opzet van de nieuwe afdeling ouderengeneeskunde in nauwe samenwerking met de nieuw aan te trekken internist ouderengeneeskunde, patiëntenzorg op klinische afdeling ouderengeneeskunde, patiëntenzorg op de polikliniek, dagkliniek en in de consultatie/medebehandeling.

Collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden vinden wij vanzelfsprekend, als ook de bereidheid te participeren in staf- en managementactiviteiten.

Ons aanbod

Wij bieden een plaats in een vooruitstrevend en collegiaal team, met een duidelijke focus op het leveren van topklinische geriatrische zorg. 

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling (arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten).

Wijze solliciteren /informatie : 

Inlichtingen over de functie klinisch geriater worden je graag verstrekt door Petra Klijnsma, klinisch geriater en medisch leider of Reká Csepán-Magyar, klinisch geriater en voorzitter van de vakgroep klinische geriatrie, via telefoonnummer (077) 320 58 51.

We nodigen je van harte uit te solliciteren vóór 31 oktober 2022 via onderstaande button "Solliciteren".

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw CV en motivatie, kunt u vóór 31 oktober 2022 a.s. richten aan mevrouw R.P.J. Verhofstad-Janssen, adviseur P&O Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri, via rosaliejanssen@viecuri.nl