Klinisch geriater / Spaarne Gasthuis

Klinisch geriater / Spaarne Gasthuis

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
80%
Ingangsdatum functie: 
vrijdag, 1 juli, 2022
Ziekenhuis: 
Spaarne Gasthuis
Locatie / plaats: 
Haarlem
Deadline reactie: 
zondag, 1 mei, 2022
Reden vacature: 
pensionering
Huidige klinische geriaters: 

dr. C.J.Kalisvaart,
drs. G.J Hafkamp,
drs. R.A.J. van Deelen,
drs. H.A. Wind,
drs. H.H. van der Kroon,
drs. A.M. Kiens,
drs. D.Halink,
drs. I. Gomez,
drs. J Tromp.

Wij zoeken/wij bieden: 

KLINISCH GERIATER/INTERNIST OUDERENGENEESKUNDE

Wij zijn op zoek naar een klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde voor 0.8 fte

Het Spaarne Gasthuis is één van de grootste topklinisch opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland en heeft locaties in Haarlem en Hoofddorp. Bij het Spaarne Gasthuis werken zo’n 4200 medewerkers en ruim 330 medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons “te gast” is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.

De functie
De vakgroep geriatrie (9 geriaters, 8 arts-assistenten, 2 HAIO’s, 2 SOG i.o., coassistenten, 1 verplegingswetenschapper en 3 VS en een PA) is een dynamische groep die zich inzet voor optimale geriatrische zorg in het SG en daarbuiten. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze, naast een (bijna) afgeronde opleiding tot klinisch geriater, enthousiast zijn en actief willen participeren in het verder ontwikkelen van de ouderengeneeskunde in de regio. Affiniteit met opleiden van arts-assistenten en coassistenten is vanzelfsprekend. 

De afdeling
Ouderenzorg is een speerpunt voor het Spaarne Gasthuis. Er is een centrum voor ouderengeneeskunde in de breedste zin van het woord. Het specialisme op locatie Haarlem Zuid bestaat uit een geriatrische unit (24 bedden) - met gemiddeld 8 patiënten op de Acute Opname Afdeling is er sprake van 30 klinische patiënten voor de geriatrie- en een Geriatrische Trauma unit (GTU) voor behandeling van kwetsbare chirurgische patiënten (10 bedden). Er is een diagnostisch onderzoekscentrum met als onderdelen een algehele triage poli, valpoli, geheugenpoli en poli preoperatieve screening. Tevens is er een multidisciplinair consultteam geriatrie aanwezig met veel proactieve bemoeienis bij opgenomen kwetsbare ouderen. Er is veel aandacht en belangstelling voor de geriatrische oncologische patiënt. Op locatie Haarlem Noord vinden poliklinische activiteiten plaats.

Vanuit de Value Based Health Care principes zal de ouderenzorg dienen als speerpunt om de zorg vanuit de kwetsbare oudere te gaan organiseren in het hele SG en de keten. 

De vakgroep is zeer actief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Er is een aantal promovendi werkzaam. Er is een nauwe samenwerking met de vakgroepen neurologie, psychiatrie, chirurgie en ICU en de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht.

Naast deze interne activiteiten vindt consultatie plaats in de verpleeghuisinstellingen in de regio. De vakgroep participeert al geruime tijd in het opleiden van aios huisartsgeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde en coassistenten. Er is een opleiding voor de Klinische Geriatrie. Tevens is er opleiding (voor het geriatrie deel) in het aan het ziekenhuis verbonden psychiatrisch ziekenhuis InGeest (afdeling ouderenpsychiatrie). 

Wie wij zoeken
Je bent een enthousiaste klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde die graag wil participeren in een actief team in een STZ-ziekenhuis waar de geriatrie een speerpunt is. Wij zoeken een klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde die gepromoveerd is (of in de afrondende fase van een promotietraject zit) en mee leiding wil gaan geven aan de onderzoeksgroep van de geriatrie in Haarlem. 

Wat wij bieden
De vakgroep geriatrie werkt in dienstverband en wordt beloond conform AMS. 

Voor meer informatie
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Kees Kalisvaart, klinisch geriater, medisch manager van de vakgroep. Via telefoonnummer 023-2243299 of per e-mail: kalisvaart@spaarnegasthuis.nl

Een schriftelijke reactie, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunt u voor 1-5-2022 richten aan de heer dr. J.P. Ezechiëls, voorzitter Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland:MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Wijze solliciteren /informatie : 

Een schriftelijke reactie, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunt u voor 1-5-2022 richten aan de heer dr. J.P. Ezechiëls, voorzitter Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland:MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl.