Klinisch geriater / Spaarne Gasthuis

Klinisch geriater / Spaarne Gasthuis

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
80
Ingangsdatum functie: 
zaterdag, 1 april, 2023
Ziekenhuis: 
Spaarne Gasthuis
Locatie / plaats: 
Haarlem Hoofddorp
Deadline reactie: 
maandag, 20 februari, 2023
Reden vacature: 
Uitbreiding vakgroep
Huidige klinische geriaters: 

De vakgroep bestaat uit de volgende personen

Dr. Kees Kalisvaart Klinisch geriater
Drs. Bob van Deelen Klinisch geriater
Drs. Hester van der Kroon Klinisch geriater
Drs. Lieke Kiens Klinisch Geriater
Drs. Irene Gomez Klinisch Geriater
Drs. Hilje Wind Klinisch Geriater
Drs. Jorien Tromp Klinisch Geriater
Drs. Lianne Huibers Klinisch Geriater
Dr. Drieske Halink Klinisch Geriater 

Wij zoeken/wij bieden: 

Wij zijn op zoek naar een klinisch geriater voor 0.8 fte. Per 1 april 2023.

Het Spaarne Gasthuis is één van de grootste topklinisch opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland en heeft locaties in Haarlem en Hoofddorp. Bij het Spaarne Gasthuis werken zo’n 4200 medewerkers en ruim 330 medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons “te gast” is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.

De functie
De vakgroep geriatrie (9 geriaters, 9 arts-assistenten, 2 HAIO’s, 2 SOG i.o., coassistenten, 1 verplegingswetenschapper en 4 VS en 1 PA) is een dynamische groep die zich inzet voor optimale geriatrische zorg in het SG en daarbuiten. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze, naast een (bijna) afgeronde opleiding tot klinisch geriater, enthousiast zijn en actief willen participeren in het verder ontwikkelen van de ouderengeneeskunde in de regio. Affiniteit met opleiden van arts-assistenten en coassistenten is vanzelfsprekend.

De afdeling
Ouderenzorg is een speerpunt voor het Spaarne Gasthuis. Er is een centrum voor ouderengeneeskunde in de breedste zin van het woord. Het specialisme op locatie Haarlem Zuid bestaat uit een geriatrische unit (24 bedden) - met gemiddeld 8 patiënten op de Acute Opname Afdeling is er sprake van 30 klinische patiënten voor de geriatrie- en een Geriatrische Trauma unit (GTU) voor behandeling van kwetsbare chirurgische patiënten (10 bedden). Recent is een Geriatrisch Cardiologische Unit gestart ( 8 bedden): een samenwerking met de cardiologie om de kwetsbare oudere met cardiologische problematiek te optimaliseren. Er is een diagnostisch onderzoekscentrum met als onderdelen een algehele triage poli, valpoli, geheugenpoli en poli preoperatieve screening. In samenwerking met de ziekenhuis apothekers is een medicatiereview gestart. Er is een Lithiumpoli in samenwerking met de psychiaters.  Tevens is er een multidisciplinair consultteam geriatrie aanwezig met veel proactieve bemoeienis bij opgenomen kwetsbare ouderen. Er is veel aandacht en belangstelling voor de geriatrische oncologische patiënt. In Hoofddorp zijn poliklinische en consultatieve activiteiten.  Op locatie Haarlem Noord vinden poliklinische activiteiten plaats.

Vanuit de Value Based Health Care principes zal de ouderenzorg dienen als speerpunt om de zorg vanuit de kwetsbare oudere te gaan organiseren in het hele SG en de keten.

De vakgroep is zeer actief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Er zijn een aantal promovendi actief werkzaam. Er is op dit gebied actieve samenwerking met de MDL zowel in het SG als met de afdeling in het LUMC.  Er is een nauwe samenwerking met de vakgroepen cardiologie, neurologie, psychiatrie, chirurgie en ICU. Naast deze interne activiteiten vindt consultatie plaats in de verpleeghuisinstellingen in de regio. De vakgroep participeert al geruime tijd in het opleiden van aios huisartsgeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde en coassistenten. Er is een opleiding voor de Klinische Geriatrie (2 AIOS). Tevens is er opleiding (voor het geriatrie deel) in het aan het ziekenhuis verbonden psychiatrisch ziekenhuis InGeest (afdeling ouderenpsychiatrie).

Wie wij zoeken
Je bent een enthousiaste geriater die graag wil participeren in een actief team in een STZ-ziekenhuis waar de geriatrie een speerpunt is. Wij zoeken een geriater die actief mee wil werken aan de geriatrie in Haarlem en Hoofddorp en bewezen geïnteresseerd is in wetenschap en management.

Wat wij bieden
De vakgroep geriatrie werkt in dienstverband en wordt beloond conform AMS.

Voor meer informatie
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Kees Kalisvaart, medisch manager van de vakgroep.  Via telefoonnummer 023-2243299 of per e-mail: kalisvaart@spaarnegasthuis.nl

Een schriftelijke reactie, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunt u voor 20/2/2023 richten aan de heer dr. J.P. Ezechiëls, voorzitter Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland: MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wijze solliciteren /informatie : 

Schriftelijk via e-mail