Ervaringsverhalen bed-side echografie

Naast de diagnostische mogelijkheden van POCUS, heb ik als zaalarts op de afdeling echografie (onder goede supervisie van de internist acute geneeskunde) kunnen gebruiken als hulpmiddel om ook arteriële puncties te kunnen verrichten bij instabiele patiënten die moeilijk te prikken waren. Zo kon ik redelijk snel diagnostisch lab verkrijgen en was ik niet altijd afhankelijk van de anesthesie om puncties te kunnen verrichten. De echo is dus niet alleen op de SEH een fijn  hulpmiddel, maar ook op zaal een welkome toevoeging aan het arsenaal van de zaalarts.
Marc Bilardie, AIOS
 
Bij de cardiologie liep ik altijd met een echo apparaat op zak door het ziekenhuis. Als een patiënt acuut benauwd is luister ik uiteraard naar hart en longen, beoordeel ik de CVD en kijk ik naar perifeer oedeem. Met de handheld echo kon ik daar binnen enkele seconden ook aan toevoegen of de vena cava collabeert en of iemand pleuravocht heeft. Doordat ik deze aanvulling op het lichamelijk onderzoek zelf en snel kon uitvoeren, kon ik behandelbeslissingen beter en sneller maken. Ik mis bij onze kwetsbare patiënten mijn echo apparaat bijna dagelijks!
Chantal van Dijk, AIOS
 
Tijdens mijn vooropleiding interne geneeskunde ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met POCUS. Bij de ernstig zieke patiënten op de SEH stonden de SEH artsen vaak met hun echoapparaat klaar om je bij te staan bij de acute opvang. Vooral bij de respiratoir insufficiënte en hemodynamisch instabiele patiënten zorgde het echoapparaat direct voor meer diagnostische zekerheid en daardoor ook een sneller beleid. Hoe fijn deze samenwerking met de SEH-artsen ook was, het liefst leerde en deed ik het zelf. Echter werd de echografiecursus voor de AIOS interne toen nog niet opengesteld voor klinisch geriaters, het was tenslotte geen onderdeel van onze opleiding. Deze verontwaardiging heb ik uiteindelijk samen met mijn opleider Dieneke van Asselt omgezet in een Werkgroep Echografie. Met deze werkgroep hebben we ondertussen al veel stappen gezet richting implementatie van echografie in de opleiding tot klinisch geriater.
Mahlet Beyene, AIOS 


'M. Beyene tijdens mini-symposium 'bed-side echografie' op de geriatriedagen 2020'