Veiligheid

Doel: de kwaliteit van zorg en veiligheid voor de geriatrische patiënt vertegenwoordigen en optimaliseren. Dit doen we door op landelijke niveau deel te nemen aan verschillende interdisciplinaire werkgroepen en platforms. De portefeuillehouder ‘Veiligheid’ is o.a. lid van de werkgroep welke jaarlijks op verzoek van de IGJ de indicator of verbeterdoel voor Vrijheids Beperkende Interventies (VBI) onder de loep neemt en zo nodig aanpast en vernieuwt. Op die manier wordt gepoogd een veiligere situatie rondom de inzet van VBI te bewerkstelligen in Nederlandse ziekenhuizen. 

Daarnaast is er vanuit deze portefeuille de afgelopen jaren deelgenomen aan de werkgroep welke de praktische implicaties van de Wet Zorg en Dwang (WZD) beoordeelt. 

Ook wordt er o.a. vanuit het bestuur van de NVKG en deze portefeuille contact onderhouden met het CBR i.v.m. de veiligheidsaspecten die een rolspelen bij autorijden en bijvoorbeeld dementie. Komende jaren wordt hier hopelijk nog meer samenwerking in gevonden, zodat de veiligheid op dit gebied verder geoptimaliseerd kan worden.

Tenslotte is de portefeuillehouder ‘Veiligheid’ lid van het Platform Medisch Specialisten Patiëntveiligheid. Hierin komen alle medisch specialisten met de portefeuille patiëntveiligheid in Nederland samen en proberen gezamenlijk plannen uit te stippelen om het beleid m.b.t. patiëntveiligheid in ziekenhuizen naar een hoger doel te tillen.

Mocht je aanvullende vragen hebben, mail dan naar kwaliteit@nvkg.nl.