Complicatieregistratie

De klinisch geriater registreert de complicaties ontstaan tijdens de zorg voor zijn patiënt. De patiënt wordt geïnformeerd en de complicatie wordt geregistreerd in het individuele patiëntendossier en in principe opgenomen in de brief aan de verwijzer. Daarnaast wordt de complicatie geregistreerd in het complicatieregister. Het complicatieregister is een kwaliteitsdocument waar alle complicaties geaggregeerd worden opgeslagen. Het belangrijkste doel van een complicatieregistratie is kwaliteitsverbetering. Het is een interne toetsing voor het ziekenhuis.

Leden die ingelogd zijn treffen hier zowel de lijst als de leidraad met toelichting.

Klik hier voor de Werkafspraken Complicatieregistratie

Klik hier voor de Complicatieregistratielijst