PROMs

Klik hier voor het Adviesrapport PROMs in de geriatrie
In dit rapport leest u hoe de keuze voor TOPICs-SF als PROM voor kwetsbare ouderen tot stand is
gekomen en de ervaringen met de eerste pilot op afdelingen Geriatrie in 3 ziekenhuizen

Klik hier voor het adviesrapport Landelijke Implementatie van de PROMs in 
de geriatrie/ouderengeneeskunde
In dit rapport leest u hoe de digitalisering van TOPICs-SF als PROM voor kwetsbare ouderen tot stand
is gekomen, de koppeling aan het EPD en de pilot hiermee op afdelingen Geriatrie in 9 ziekenhuizen.
Daarnaast leest u hoe in 5 van deze 9 ziekenhuizen de PROM is gekoppeld aan het project Samen 
Beslissen met Vilans. Het rapport gaat in op bevorderende en belemmerende factoren tijdens de
implementatie van de digitale PROM en Samen Beslissen.