(Her)registratie

(Her)registratie
Om in Nederland te mogen werken als geneeskundig specialist of profielarts, moet u ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van 5 jaar. Als de registratieperiode eindigt, kunt u zich herregistreren. De RGS stuurt u 3 tot 4 maanden voordat uw registratie vervalt een verzoek tot herregistreren. Daarvoor moet u aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed. Herregistratie is voor een periode van 5 jaar als u aan alle eisen voldoet. In andere gevallen kan een kortere herregistratieduur van toepassing zijn.  

De NVKG wil benadrukken uitsluitend uren werkzaam binnen een algemeen, academisch of psychiatrisch (GGZ) ziekenhuis, meetellen voor de herregistratie van een klinisch geriater.
Ben je werkzaam als solist (klinisch geriater werkzaam als ZZP’er, waarnemer) denk er aan om een portfolio bij te houden t.b.v. de kwaliteitsvisitatie

De procedure van herregistratie verloopt via MijnRGS. Dit is een persoonlijke digitale omgeving waarin aios, specialisten, profielartsen, opleiders en opleidingsinstellingen al hun zaken met de RGS online regelen. Inloggen gebeurt met DigiD.

Vragen
Meer informatie vindt u op de website van de KNMG. Of u kunt contact opnemen met de RGS herregistratie@fed.knmg.nl of 088-4404200.Vraagt u met name naar Sicco Scherjon (secretaris RGS) of Rian van Hekezen (jurist) t.b.v. vragen m.b.t. herregistratie voor klinisch geriaters.