Overzicht COVID-19

Onderstaand treft u documenten aan met betrekking tot COVID-19, die (mede) zijn opgesteld door de NVKG. Voor overige Richtlijnen, handreikingen en leidraden met betrekking tot COVID-19 verwijzen wij u naar de website van de Federatie Medisch Specialisten.
 
Reguliere zorg tijdens pandemie
2020-03-18 document NVKG - Geriatrische zorg in tijden van crisis
 
Triage
2021-03-10 NVKG e.a. - Draaiboek Pandemie deel 1
 
Behandeling
 
Overplaatsing
 
Delier
 
Nazorg / revalidatie
 
Hervatten reguliere zorg