GGZ bij COVID-19

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om (verdere) verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiƫnten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland.

Door o.a. de avondklok en het vaccineren is er 28 januari een update voor de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen gaan over het terughoudend zijn met zorgverlening na 21.00 uur, extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona en ook na vaccinatie blijven beschermingsmaatregelen van kracht.

2021-01-28 NVvP - Richtlijn GGZ en COVID-19