Introductie

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie Junior
(Voorheen: VAKG, Vereniging van Artsen in opleiding tot Klinisch Geriater)

Inleiding
Via deze website willen we je graag een beknopt overzicht geven van wat de jNVKG voor je kan betekenen, wat belangrijk is om te regelen voor je opleiding en waar je informatie kunt vinden.

Het specialisme klinische geriatrie is in 1984 opgericht. De wetenschappelijke vereniging is de NVKG (Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie). In 1986 is door een aantal arts-assistenten in opleiding de Vereniging Arts-assistenten Klinische Geriatrie, oftewel de VAKG, opgericht die de belangen behartigt van de arts-assistenten in opleiding tot klinisch geriater. Per februari 2010 is de vereniging ondergebracht bij de NVKG, waaruit de jNVKG is ontstaan.

Binnen de NVKG zijn diverse commissies opgericht die zich bezig houden met bijvoorbeeld onderwijs en opleiding, DBC's en congressen. In veel van deze commissies is een lid van (het bestuur van) de jNVKG afgevaardigd, zodat we goed op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen en dit naar de leden kunnen terugkoppelen. Momenteel hebben we meer dan 130 leden.

Doelgroep
AIOS klinische geriatrie en aanstaande AIOS klinische geriatrie.

Missie

Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de assistenten in opleiding tot klinisch geriater. (AIOS klinische geriatrie)

Visies

 • De gehele opleiding tot klinisch geriater is van hoogwaardige kwaliteit, ten minste ten aanzien van het lokale en landelijke onderwijs, de financiële situatie voor de AIOS, de structuur van de opleiding en het klimaat op de werkplek.
 • Er bestaat bekendheid en een representatief beeld van de opleiding tot - en het vak van de klinische geriater, onder studenten geneeskunde, co-assistenten, en assistenten en specialisten van betrokken specialismen.
 • Er is sociale cohesie onder de AIOS klinische geriatrie.
 • Als toekomstige juniorvereniging werken wij samen met de NVKG, maar functioneren we op een zo onafhankelijk mogelijke wijze, met een zo groot mogelijk rendement voor de AIOS klinische geriatrie.
 • Het bestuur van de jNVKG werkt effectief en efficiënt en streeft naar continuïteit

Doelstellingen van de jNVKG

 • informeren van leden over nieuwe ontwikkelingen binnen de opleiding.
 • praktische informatie verstrekken aan leden over opleidingsgerelateerde zaken.
 • bevorderen van de onderlinge contacten van aanstaande klinisch geriaters.
 • bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding.
 • participeren in diverse commissies binnen de NVKG als afgevaardigde namens de AIOS.
 • behartigen van belangen van de AIOS klinische geriatrie.