Taakherschikking

Handreiking Taakherschikking in de Klinische Geriatrie / Interne geneeskunde (02-2021)

Met dit document wil de werkgroep verpleegkundig specialisten, physician assistants en medisch specialisten in de klinische geriatrie/interne ouderengeneeskunde ondersteuning bieden zodat op lokaal niveau afspraken rondom samenwerking en taakherschikking kunnen worden vastgelegd. Dit document geeft professionals handvatten voor het inrichten van de samenwerking en taakherschikking tussen VS/PA en medisch specialisten binnen de klinische geriatrie/interne ouderengeneeskunde. In de verschillende hoofdstukken worden de handvatten toegelicht, zoals samenwerking met VS/PA in het complexe vakgebied van de klinische geriatrie en interne ouderengeneeskunde, verantwoordelijkheidsverdeling, en het vastleggen van competenties en werkafspraken. Het werkformulier kan vervolgens ingezet worden om professionals houvast te geven om de benoemde aandachtspunten om te zetten naar concrete en vastgelegde werkafspraken.

Handreiking Samenwerking en Taakherschikking in de Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde

Sjabloon EPA bij Handreiking Samenwerking en Taakherschikking in de Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde

Werkformulier Samenwerking en Taakherschikking in de Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde

Bijlage werkformulier PA Samenwerking en Taakherschikking in de Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde