Zintuigelijke achteruitgang

Afname van zowel het zicht (de visus) als het gehoor kan grote gevolgen hebben. Vaak gaat deze achteruitgang langzaam, wordt deze beschouwd als horende bij de leeftijd of wordt soms helemaal niet opgemerkt.

Bij bijvoorbeeld staar (cataract) is het belangrijk hier tijdig bij te zijn, dit geldt ook voor bepaalde vormen van maculadegeneratie als (diabetische) retinopathie. Een slechte zicht zorgt voor een sterk verhoogd valrisico en net als een verminderd gehoor brengt het vaak sociaal isolement. Bij patienten met dementie kan een verminderd zicht of gehoor lijden tot extra “verwardheid”  en onbegrepen gedrag (probleem gedrag).

Naast het zicht en gehoor, kan bij ouderen ook de reuk, smaak en tast verminderen. Door de vermindering van smaak is er het risico dat ouderen minder interesse krijgen in eten, met eventueel gewichtsverlies als gevolg. De verminderde tast kan tot een grotere kans op vallen leiden.