Veel gestelde vragen

1. Mijn naaste vergeet wel eens wat, is dit passend bij de leeftijd of is er sprake van een dementie?
Veel ouderen en mantelzorgers van ouderen wijten geheugenproblemen aan een toenemende leeftijd. Op deze link (https://dementie.nl/symptomen/de-tien-symptomen-van-dementie) vindt u signalen om een beginnende dementie te herkennen.

2. Mijn naaste heeft dementie, wat moet ik nu regelen?
Als er bij uw naaste een vorm van dementie is vastgesteld, is dat erg ingrijpend. Naast dat er veel op u afkomt, zijn er een tal aan zaken die geregeld moeten worden. Op deze link (https://dementie.nl/checklist-weet-wat-je-wanneer-moet-regelen-bij-dementie) vindt u een stappenplan met welke zaken u op welk moment moet regelen. 

3. Mijn naaste heeft dementie, hoe moet ik hier mee omgaan? 
Het kan voorkomen dat uw naaste is veranderd door de dementie en dat dit wrijving oplevert. Voor tips hoe u om kan gaan met verschillende symptomen van dementie kunt u vinden op deze link (https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/omgaan-met-dementie/tips). Er zijn ook cursussen beschikbaar voor mantelzorgers van mensen met dementie, informeer hiernaar bij uw huisartsenpraktijk of case manager. 

4. Mijn naaste heeft dementie, zijn er hulpmiddelen die ik kan inzetten?
Gelukkig zijn er steeds meer hulpmiddelen beschikbaar en in ontwikkeling, welke op verschillende momenten in het ziekteproces ingezet kunnen worden. Deze middelen kunnen het mogelijk maken om uw naaste zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Op deze link (https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen) treft u een overzicht van hulpmiddelen aan.

5. Mijn naaste heeft een delier, hoe moet ik hiermee omgaan?
Een delier is een ingrijpende situatie voor u als naaste. Op deze link https://www.thuisarts.nl/delier/ik-verzorg-iemand-met-delier#adviezen-bi... treft u tips over hoe om te gaan met uw naaste bij een delier.

6. Mijn naaste heeft zorg nodig, hoe regel ik dit?
Heeft uw naaste langdurige zorg nodig, dan kunt u deze zorg misschien krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De CIZ onderzoekt of u hiervoor in aanmerking komt. U kunt hier meer informatie over vinden op deze link (https://www.ciz.nl/)

7. Mijn naaste heeft zorg nodig, maar weigert dit. Hoe ga ik hiermee om? 
Dit is een lastige situatie waarbij elke situatie een andere aanpak nodig heeft. Bespreek daarom uw zorgen met de huisarts van uw naaste. De huisarts mag geen informatie over uw naaste delen, maar mag wel uw zorgen over uw naaste aanhoren.. 

8. Ik denk dat mijn buurman wordt mishandeld, wat moet ik doen?
Bij een verdenking op ouderenmishandeling kunt u via onderstaande link meer informatie vinden over signalen en wat u kunt doen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/vraag-en-an...)

9. Wat houden behandelbeperkingen in?
Behandelbeperkingen en behandelwensen gaat over wat wel of niet wenselijk is qua diagnostiek en behandeling. De oudere kwetsbare patient heeft hier vaak een andere kijk op dan een jonge patient. Het is goed om hier op een rustig moment over na te denken en dit te bespreken met uw familie en huisarts. Zodat iedereen weet wat u wensen zijn, mocht u deze niet kenbaar kunnen maken. U kunt voor aanvullende informatie over behandelbeperkingen ten aanzien van reanimeren en beademen deze link
(https://www.patientenfederatie.nl/images/FolderBehandelbeperkingenDef.pdf) gebruiken.

10. Wat moet ik doen als mijn naaste zijn/haar zaken niet meer kan regelen? Hoe kan dit geregeld worden?
Als het uw naaste niet meer lukt om zijn/haar zaken te regelen kan iemand dit overnemen. Hierin zijn verschillende mogelijkheden:

  • In het geval van een volmacht geeft een persoon zelf iemand anders toestemming om zijn /haar (financiĆ«le) zaken te regelen wanneer de persoon dit niet meer kan.
  • In het geval van een onder bewindstelling kan iemand aangesteld worden om de financiĆ«le zaken te regelen. Dit kan een familielid zijn maar ook een onafhankelijke stichting. Jaarlijks wordt gecontroleerd of het geld goed beheerd wordt. Het kan gecombineerd worden met mentorschap.
  • In het geval van mentorschap neemt een mentor beslissingen over de verzorging, behandeling en begeleiding, waarbij de mentor de plicht heeft om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
  • Als uw naaste zijn/haar handelen niet meer kan overzien en vrijwel niets zelfstandig kan beslissen, valt dit onder curatele stelling.

Curatele, bewindvoering en mentorschap moet worden aangevraagd bij de regionale rechtbank. Een aanvraag kan worden ingediend door onder andere de persoon zelf of diens familie. U kunt meer informatie vinden op deze link (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/...). Aanvraagformulieren zijn te downloaden op deze link (https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-proced...).