Klinische Geriatrie

Wat is Klinische Geriatrie?

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriater werkt vanuit een holistisch perspectief, in een multidisciplinair team. In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met zijn/haar kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt.

Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

 • Mobiliteitsproblemen en vallen
 • Continentieproblemen
 • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd
 • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek
 • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
 • Geheugenproblematiek
 • Delier, ofwel acute verwardheid
 • Een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen

De klinisch geriater is werkzaam in algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen of in psychiatrische ziekenhuizen. Een Klinisch Geriater werkt vaak binnen een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerde geriatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, activiteitenbegeleider, psycholoog

Diagnostiek en behandeling wordt aangeboden in diverse vormen:

 • Verpleegafdeling klinische geriatrie    
  Voor als een opname en verpleging in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Op deze afdeling zijn bedden speciaal bedoeld voor geriatrische patiënten. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk een thuissituatie te creëren o.a. door de aanwezigheid van een huiskamer en een vaste dagstructuur. Men werkt er multidisciplinair en is gespecialiseerd in diagnostiek en zorg voor oudere kwetsbare patiënten.
 • Dagkliniek
  Op de dagkliniek wordt er in 1 dag een diagnose en behandeltraject vastgesteld. Tijdens het bezoek zal de geriater met U en uw familie/kennis spreken en u onderzoeken. Vaak zullen er ook nog aanvullende onderzoeken gepland zijn, soms op een later tijdstip. Een dagkliniek heeft de beschikking over een kamer, waar U tussen de verschillende onderzoeken door kunt verblijven.
 • Polikliniek 
  Naar de polikliniek worden patiënten verwezen met niet acute geriatrische problemen, waarvoor geen opname noodzakelijk is. Verwijzing gaat via de huisarts, een andere specialist of 1e lijns geestelijke gezondheidszorg.
 • Geheugenpolikliniek
  Op de geheugenpoli worden patiënten gezien met de klacht vergeetachtigheid, er is geen leeftijdsgrens, dus ook jongere patiënten bv. 50 jarigen kunnen hier worden geëvalueerd. Vergeetachtigheid kan verschillende oorzaken hebben zoals overbelasting, depressie, delier, hersentumor en dementie. Soms denken mensen dat ze “gek” zijn als ze hierna toe verwezen worden en het woord dementie roept soms weerstand op. Toch is het vaak een opluchting als de juiste diagnose wordt gesteld en er gerichte behandeling en zorg kan worden aangevraagd. De geheugenpoli wordt soms ook in dagklinieksetting verricht.
 • Valkliniek
  Sommige geriatrische klinieken hebben een aparte valkliniek. Hier worden mensen gezien met loopstoornissen die 2 of meer keer zijn gevallen in het afgelopen jaar. Er is geen leeftijdsgrens voor vastgesteld. Een patiënt wordt door een fysiotherapeut, geriater en verpleegkundige beoordeeld.
 • Consultatie 
  Bij consultatie kan een andere medische specialist de hulp inroepen van een klinisch geriater. De geriater kan zo op aanvraag patiënten door het hele ziekenhuis helpen, ook hen die niet op de geriatrische afdeling opgenomen zijn. Ook kan een verpleegkundige van een andere afdeling een geriatrisch gespecialiseerd verpleegkundige om advies vragen.

Klik hier voor een patiëntenfolder.