Klinische Geriatrie

Wat is Klinische Geriatrie?                                                                Klik hier voor een patiëntenfolder

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. 
 
De klinisch geriater kijkt naar de patiënt in zijn geheel en doet dit samen met andere zorgverleners zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, diëtisten en psychologen. In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met zijn/haar kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt, waarbij de wens van de patiënt en kwaliteit van leven centraal staan.
 
Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:
 • Geheugenproblemen
 • Delier
 • Mobiliteitsproblemen en vallenalgemeen.jpg
 • Incontinentie
 • Depressie
 • Gewichtsverlies
 • Medicatie bij ouderen
 • Zintuigelijke achteruitgang
 • Kwetsbaarheid
 • Functionele achteruitgang
 • Een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen
De klinisch geriater is werkzaam in algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen of in psychiatrische ziekenhuizen. 
 
Diagnostiek en behandeling wordt aangeboden in diverse vormen:
 • Polikliniek 
  Naar de polikliniek worden patiënten verwezen met niet-acute geriatrische problemen, waarvoor geen opname noodzakelijk is. Verwijzing gaat via de huisarts, een andere specialist of 1e-lijns geestelijke gezondheidszorg.
 • Dagkliniek (Dagopname)
  Op de dagkliniek wordt er in 1 dag een diagnose en behandeltraject vastgesteld. Tijdens het bezoek zal de geriater met de patiënt en hun  familie/kennis spreken en zullen er onderzoeken plaatsvinden. Een dagkliniek heeft de beschikking over een kamer, waar de patiënt tussen de verschillende onderzoeken door kan verblijven.
 • Verpleegafdeling klinische geriatrie
  De patiënt komt op deze afdeling als verpleging in het ziekenhuis noodzakelijk is. Op deze afdeling zijn bedden speciaal bedoeld voor geriatrische patiënten. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk een thuissituatie te creëren o.a. door de aanwezigheid van een huiskamer en een vaste dagstructuur. Men werkt er samen met andere specialismen. .
 • Geheugenpolikliniek
  Op de geheugenpoli worden patiënten gezien met de klacht vergeetachtigheid. Vergeetachtigheid kan verschillende oorzaken hebben zoals overbelasting, depressie, delier, hersentumor en dementie. 
 • Valkliniek
  Sommige geriatrische klinieken hebben een aparte valkliniek. Hier worden mensen gezien die 2 of meer keer zijn gevallen in het afgelopen jaar. Een patiënt wordt door een fysiotherapeut, geriater en verpleegkundige beoordeeld.
 • Consultatie
  Bij consultatie kan een andere medische specialist de hulp inroepen van een klinisch geriater. De geriater kan zo op aanvraag patiënten door het hele ziekenhuis helpen, ook hen die niet op de geriatrische afdeling opgenomen zijn.