Vasculaire dementie

Wat is vasculaire dementie?

Vasculaire dementie is de vorm van dementie die veroorzaakt wordt door schade van de hersenen door doorbloedingsstoornissen, met vaak ook (meerdere) herseninfarcten  Na de ziekte van alzheimer is het de meest voorkomende vorm van dementie. Patiënten hebben in de voorgeschiedenis vaak hart- en vaatziekten. De symptomen van vasculaire dementie worden mede bepaald door welke hersengebieden zijn aangedaan. In het algemeen is bij deze vorm van dementie in tegenstelling tot bij de ziekte van Alzheimer het geheugen minder en pas later in het ziekteproces aangedaan. Kenmerkend is traagheid in denken en handelen, taalproblemen en problemen met de praxis en logisch denken. Daarnaast leidt te vasculaire schade van de hersenen ook tot lichamelijke problemen zoals verlammingen, loop- en evenwichtsstoornissen en traagheid. Het verloop van de ziekte is progressief, maar vaak meer trapsgewijs, met stabiele periodes en acute verslechteringen.

Rol van de geriater

De geriater is één van de specialisten werkzaam op het gebied van dementie.

Via de geheugenpoli wordt onderzoek gedaan naar de aard en oorzaak van cognitieve problemen met ook aandacht voor de lichamelijke klachten, psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen. Een hersenscan waarop de vasculaire schade van de hersenen aangetoond kan worden, kan de diagnose vasculaire dementie ondersteunen.

Als er sprake is van vasculaire schade zal er extra aandacht zijn voor optimaliseren van de behandeling van hart-en vaatziekten, zoals hypertensie, om verdere hersenschade proberen te beperken.